Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halliburton AS
Juridisk navn:  Halliburton AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51837000
Postboks 200 Eldfiskvegen 1 Fax: 51838383
4068 Stavanger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 968967983
Aksjekapital: 120.956.400 NOK
Antall ansatte: 2033
Etableringsdato: 3/8/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Vistnes Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.31%
Resultat  
  
533%
Egenkapital  
  
62.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.772.000.000 7.172.000.000 5.454.000.000 4.726.000.000 4.532.000.000
Resultat: 433.000.000 -100.000.000 -772.000.000 147.000.000 -154.000.000
Egenkapital: 921.000.000 568.000.000 440.000.000 1.526.000.000 1.241.000.000
Regnskap for  Halliburton AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.772.000.000 7.172.000.000 5.454.000.000 4.726.000.000 4.532.000.000
Driftskostnader -8.223.000.000 -7.125.000.000 -5.970.000.000 -4.683.000.000 -4.695.000.000
Driftsresultat 548.000.000 47.000.000 -517.000.000 43.000.000 -164.000.000
Finansinntekter 10.000.000 6.000.000 102.000.000 159.000.000 91.000.000
Finanskostnader -125.000.000 -153.000.000 -357.000.000 -55.000.000 -82.000.000
Finans -115.000.000 -147.000.000 -255.000.000 104.000.000 9.000.000
Resultat før skatt 433.000.000 -100.000.000 -772.000.000 147.000.000 -154.000.000
Skattekostnad -105.000.000 19.000.000 2.000.000 -37.000.000 -63.000.000
Årsresultat 328.000.000 -81.000.000 -770.000.000 110.000.000 -217.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.665.000.000 2.001.000.000 1.357.000.000 1.784.000.000 1.893.000.000
Sum omløpsmidler 3.105.000.000 3.688.000.000 2.327.000.000 2.313.000.000 1.948.000.000
Sum eiendeler 4.770.000.000 5.689.000.000 3.684.000.000 4.097.000.000 3.841.000.000
Sum opptjent egenkapital 358.000.000 54.000.000 240.000.000 1.326.000.000 1.041.000.000
Sum egenkapital 921.000.000 568.000.000 440.000.000 1.526.000.000 1.241.000.000
Sum langsiktig gjeld 1.313.000.000 1.599.000.000 1.180.000.000 1.144.000.000 1.213.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.536.000.000 3.526.000.000 2.064.000.000 1.427.000.000 1.387.000.000
Sum gjeld og egenkapital 4.769.000.000 5.693.000.000 3.684.000.000 4.097.000.000 3.841.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.674.000.000 7.117.000.000 5.399.000.000 4.711.000.000 4.508.000.000
Andre inntekter 98.000.000 55.000.000 55.000.000 15.000.000 24.000.000
Driftsinntekter 8.772.000.000 7.172.000.000 5.454.000.000 4.726.000.000 4.532.000.000
Varekostnad -2.598.000.000 -2.067.000.000 -1.613.000.000 -1.309.000.000 -1.254.000.000
Lønninger -2.467.000.000 -2.301.000.000 -1.848.000.000 -1.536.000.000 -1.687.000.000
Avskrivning -269.000.000 -302.000.000 -256.000.000 -224.000.000 -256.000.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.889.000.000 -2.455.000.000 -2.253.000.000 -1.614.000.000 -1.498.000.000
Driftskostnader -8.223.000.000 -7.125.000.000 -5.970.000.000 -4.683.000.000 -4.695.000.000
Driftsresultat 548.000.000 47.000.000 -517.000.000 43.000.000 -164.000.000
Finansinntekter 10.000.000 6.000.000 102.000.000 159.000.000 91.000.000
Finanskostnader -125.000.000 -153.000.000 -357.000.000 -55.000.000 -82.000.000
Finans -115.000.000 -147.000.000 -255.000.000 104.000.000 9.000.000
Konsernbidrag 0 6.000.000 0 0
Utbytte 0 -322.000.000 0 0
Årsresultat 328.000.000 -81.000.000 -770.000.000 110.000.000 -217.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 23.000.000
Sum Immatrielle midler 83.000.000 203.000.000 167.000.000 47.000.000 106.000.000
Fast eiendom 258.000.000 267.000.000 271.000.000 280.000.000 288.000.000
Maskiner anlegg 927.000.000 1.081.000.000 829.000.000 850.000.000 849.000.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.521.000.000 1.708.000.000 1.100.000.000 1.130.000.000 1.137.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.000.000 90.000.000 90.000.000 607.000.000 651.000.000
Sum anleggsmidler 1.665.000.000 2.001.000.000 1.357.000.000 1.784.000.000 1.893.000.000
Varebeholdning 1.669.000.000 1.464.000.000 1.001.000.000 690.000.000 640.000.000
Kundefordringer 930.000.000 1.483.000.000 822.000.000 898.000.000 511.000.000
Andre fordringer 505.000.000 476.000.000 502.000.000 65.000.000 796.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 265.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 3.105.000.000 3.688.000.000 2.327.000.000 2.313.000.000 1.948.000.000
Sum eiendeler 4.770.000.000 5.689.000.000 3.684.000.000 4.097.000.000 3.841.000.000
Sum opptjent egenkapital 358.000.000 54.000.000 240.000.000 1.326.000.000 1.041.000.000
Sum egenkapital 921.000.000 568.000.000 440.000.000 1.526.000.000 1.241.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.300.000.000 2.484.000.000 1.104.000.000 740.000.000 781.000.000
Sum langsiktig gjeld 1.313.000.000 1.599.000.000 1.180.000.000 1.144.000.000 1.213.000.000
Leverandørgjeld 269.000.000 373.000.000 301.000.000 259.000.000 159.000.000
Betalbar skatt 0 120.000.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 189.000.000 185.000.000 254.000.000 123.000.000 134.000.000
Utbytte 0 -322.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 778.000.000 484.000.000 284.000.000 305.000.000 313.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.536.000.000 3.526.000.000 2.064.000.000 1.427.000.000 1.387.000.000
Sum gjeld og egenkapital 4.769.000.000 5.693.000.000 3.684.000.000 4.097.000.000 3.841.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 569.000.000 162.000.000 263.000.000 886.000.000 561.000.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.1 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6 1.1 0.9
Soliditet 19.3 1 11.9 37.2 32.3
Resultatgrad 6.2 0.7 -9.5 0.9 -3.6
Rentedekningsgrad 4.4 0.3 -1.4 0.8
Gjeldsgrad 4.2 9 7.4 1.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 11.7 0.9 -11.3 4.9 -1.9
Signatur
01.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2017
Prokura hver for seg
Andreassen Aage
Kvamsdal Arne Ludvig
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex