Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halmluting AS
Juridisk navn:  Halmluting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Revheimsveien 175 Revheimsveien 175 Fax:
4043 Hafrsfjord 4043 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 990192472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
48.72%
Resultat  
  
321.05%
Egenkapital  
  
8.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 58.000 39.000 106.000 190.000 108.000
Resultat: 42.000 -19.000 58.000 5.000 -25.000
Egenkapital: 389.000 357.000 371.000 326.000 323.000
Regnskap for  Halmluting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 58.000 39.000 106.000 190.000 108.000
Driftskostnader -13.000 -55.000 -45.000 -182.000 -129.000
Driftsresultat 45.000 -16.000 61.000 8.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 42.000 -19.000 58.000 5.000 -25.000
Skattekostnad -9.000 4.000 -14.000 -2.000 6.000
Årsresultat 32.000 -15.000 45.000 3.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 3.000 11.000 13.000
Sum omløpsmidler 424.000 401.000 391.000 415.000 310.000
Sum eiendeler 424.000 408.000 394.000 426.000 323.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 257.000 271.000 226.000 223.000
Sum egenkapital 389.000 357.000 371.000 326.000 323.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 52.000 23.000 100.000 0
Sum gjeld og egenkapital 424.000 409.000 394.000 426.000 323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.000 39.000 106.000 190.000 108.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 58.000 39.000 106.000 190.000 108.000
Varekostnad -5.000 -46.000 -38.000 -162.000 -119.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -9.000 -7.000 -20.000 -10.000
Driftskostnader -13.000 -55.000 -45.000 -182.000 -129.000
Driftsresultat 45.000 -16.000 61.000 8.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 -15.000 45.000 3.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 3.000 11.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 3.000 11.000 13.000
Varebeholdning 0 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer 72.000 49.000 133.000 238.000 126.000
Andre fordringer 352.000 352.000 172.000 172.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 81.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 424.000 401.000 391.000 415.000 310.000
Sum eiendeler 424.000 408.000 394.000 426.000 323.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 257.000 271.000 226.000 223.000
Sum egenkapital 389.000 357.000 371.000 326.000 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 2.000 24.000 0
Betalbar skatt 2.000 0 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 0 16.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 51.000 0 74.000 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 52.000 23.000 100.000 0
Sum gjeld og egenkapital 424.000 409.000 394.000 426.000 323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 389.000 349.000 368.000 315.000 310.000
Likviditetsgrad 1 12.1 7.7 17 4.2
Likviditetsgrad 2 12.1 7.7 16.7 4.1 0
Soliditet 91.7 87.3 94.2 76.5 1
Resultatgrad 77.6 57.5 4.2 -20.4
Rentedekningsgrad 15.0 -5.3 20.3 2.7 -7.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 10.6 -3.9 15.5 1.9 -6.8
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex