Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamar Bygg & Renhold As
Juridisk navn:  Hamar Bygg & Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96808991
Jensbakken 7 Jensbakken 7 Fax:
2320 Furnes 2320 Furnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 998074746
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/27/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mercura Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
130.5%
Resultat  
  
86.01%
Egenkapital  
  
-5.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.572.000 682.000 2.682.000 1.574.000 480.000
Resultat: -20.000 -143.000 345.000 456.000 -158.000
Egenkapital: 341.000 361.000 504.000 239.000 -182.000
Regnskap for  Hamar Bygg & Renhold As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.572.000 682.000 2.682.000 1.574.000 480.000
Driftskostnader -1.592.000 -827.000 -2.338.000 -1.119.000 -638.000
Driftsresultat -20.000 -145.000 345.000 456.000 -158.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 1.000 0 0
Resultat før skatt -20.000 -143.000 345.000 456.000 -158.000
Skattekostnad 0 -80.000 -35.000 0
Årsresultat -20.000 -143.000 265.000 421.000 -158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 137.000 189.000 92.000 115.000
Sum omløpsmidler 1.634.000 551.000 845.000 1.249.000 218.000
Sum eiendeler 1.719.000 688.000 1.034.000 1.341.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 311.000 331.000 474.000 209.000 -212.000
Sum egenkapital 341.000 361.000 504.000 239.000 -182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.377.000 327.000 529.000 1.102.000 514.000
Sum gjeld og egenkapital 1.718.000 688.000 1.033.000 1.341.000 332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.572.000 682.000 2.682.000 1.574.000 480.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.572.000 682.000 2.682.000 1.574.000 480.000
Varekostnad -229.000 -9.000 -131.000 -96.000 -58.000
Lønninger -752.000 -482.000 -1.668.000 -835.000 -485.000
Avskrivning -52.000 -52.000 -50.000 -23.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -559.000 -284.000 -489.000 -165.000 -94.000
Driftskostnader -1.592.000 -827.000 -2.338.000 -1.119.000 -638.000
Driftsresultat -20.000 -145.000 345.000 456.000 -158.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -143.000 265.000 421.000 -158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 85.000 137.000 0 0 115.000
Driftsløsøre 0 189.000 92.000 0
Sum varige driftsmidler 85.000 137.000 189.000 92.000 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 85.000 137.000 189.000 92.000 115.000
Varebeholdning 950.000 95.000 0 0 0
Kundefordringer 604.000 44.000 25.000 363.000 9.000
Andre fordringer 94.000 55.000 -20.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 318.000 765.000 906.000 209.000
Sum omløpsmidler 1.634.000 551.000 845.000 1.249.000 218.000
Sum eiendeler 1.719.000 688.000 1.034.000 1.341.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 311.000 331.000 474.000 209.000 -212.000
Sum egenkapital 341.000 361.000 504.000 239.000 -182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 63.000 0 44.000 41.000 16.000
Betalbar skatt 0 80.000 35.000 0
Skyldig offentlige avgifter 188.000 57.000 210.000 448.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.126.000 270.000 195.000 577.000 389.000
Sum kortsiktig gjeld 1.377.000 327.000 529.000 1.102.000 514.000
Sum gjeld og egenkapital 1.718.000 688.000 1.033.000 1.341.000 332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 224.000 316.000 147.000 -296.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.7 1.6 1.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 1.4 1.6 1.1 0.4
Soliditet 19.8 52.5 48.8 17.8 -54.8
Resultatgrad -1.3 -21.3 12.9 2 -32.9
Rentedekningsgrad -20.0 3
Gjeldsgrad 4.0 0.9 1 4.6 -2.8
Total kapitalrentabilitet -1.1 -20.8 33.6 3 -47.6
Signatur
18.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex