Hamar Montessori Skole
Juridisk navn:  Hamar Montessori Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62552633
Jessnesvegen 38 Jessnesvegen 38 Fax:
2315 Hamar 2315 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 983424961
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 2/4/2001 1
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Regnskap & Rådgivning Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.03%
Resultat  
  
-1650%
Egenkapital  
  
-36.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2016 2015 2014
Omsetning: 21.499.000 20.666.000 15.344.000 12.616.000 10.960.000
Resultat: -1.365.000 -78.000 1.127.000 84.000 371.000
Egenkapital: 2.413.000 3.778.000 3.432.000 2.306.000 2.221.000
Regnskap for  Hamar Montessori Skole
Resultat 2019 2018 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.499.000 20.666.000 15.344.000 12.616.000 10.960.000
Driftskostnader -22.164.000 -20.194.000 -14.166.000 -12.549.000 -10.624.000
Driftsresultat -666.000 472.000 1.179.000 68.000 336.000
Finansinntekter 7.000 10.000 19.000 19.000 36.000
Finanskostnader -706.000 -559.000 -71.000 -3.000 0
Finans -699.000 -549.000 -52.000 16.000 36.000
Resultat før skatt -1.365.000 -78.000 1.127.000 84.000 371.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.365.000 -78.000 1.127.000 84.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.978.000 31.809.000 479.000 345.000 136.000
Sum omløpsmidler 5.431.000 6.936.000 35.497.000 4.207.000 3.733.000
Sum eiendeler 36.409.000 38.745.000 35.976.000 4.552.000 3.869.000
Sum opptjent egenkapital 2.403.000 3.768.000 3.422.000 2.296.000 2.211.000
Sum egenkapital 2.413.000 3.778.000 3.432.000 2.306.000 2.221.000
Sum langsiktig gjeld 30.629.000 31.700.000 30.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.367.000 3.267.000 2.543.000 2.247.000 1.648.000
Sum gjeld og egenkapital 36.409.000 38.745.000 35.975.000 4.553.000 3.869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.616.000 1.079.000 1.068.000
Andre inntekter 21.499.000 20.666.000 13.728.000 11.537.000 9.892.000
Driftsinntekter 21.499.000 20.666.000 15.344.000 12.616.000 10.960.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.087.000 -15.526.000 -11.539.000 -10.130.000 -8.466.000
Avskrivning -857.000 -828.000 -142.000 -83.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.220.000 -3.840.000 -2.485.000 -2.336.000 -2.125.000
Driftskostnader -22.164.000 -20.194.000 -14.166.000 -12.549.000 -10.624.000
Driftsresultat -666.000 472.000 1.179.000 68.000 336.000
Finansinntekter 7.000 10.000 19.000 19.000 36.000
Finanskostnader -706.000 -559.000 -71.000 -3.000 0
Finans -699.000 -549.000 -52.000 16.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.365.000 -78.000 1.127.000 84.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.150.000 30.807.000 163.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 828.000 1.001.000 316.000 345.000 136.000
Sum varige driftsmidler 30.978.000 31.809.000 479.000 345.000 136.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.978.000 31.809.000 479.000 345.000 136.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.392.000 3.060.000 985.000 510.000 409.000
Andre fordringer 577.000 418.000 183.000 173.000 233.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.463.000 3.459.000 34.329.000 3.524.000 3.091.000
Sum omløpsmidler 5.431.000 6.936.000 35.497.000 4.207.000 3.733.000
Sum eiendeler 36.409.000 38.745.000 35.976.000 4.552.000 3.869.000
Sum opptjent egenkapital 2.403.000 3.768.000 3.422.000 2.296.000 2.211.000
Sum egenkapital 2.413.000 3.778.000 3.432.000 2.306.000 2.221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.629.000 31.700.000 30.000.000 0 0
Leverandørgjeld 649.000 597.000 502.000 572.000 337.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.074.000 1.050.000 861.000 738.000 584.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.644.000 1.619.000 1.180.000 937.000 727.000
Sum kortsiktig gjeld 3.367.000 3.267.000 2.543.000 2.247.000 1.648.000
Sum gjeld og egenkapital 36.409.000 38.745.000 35.975.000 4.553.000 3.869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.064.000 3.669.000 32.954.000 1.960.000 2.085.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.1 1 1.9 2.3
Likviditetsgrad 2 1.6 2.1 1 1.9 2.3
Soliditet 6.6 9.8 9.5 50.6 57.4
Resultatgrad -3.1 2.3 7.7 0.5 3.1
Rentedekningsgrad -0.9 0.8 16.6 29.0
Gjeldsgrad 14.1 9.3 9.5 1.0 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.8 1.2 3.3 1.9 9.6
Signatur
06.01.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex