Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamar Ortopediske AS
Juridisk navn:  Hamar Ortopediske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62511950
Torggaten 1 Torggata 1 Fax: 62511951
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 956651301
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 2/24/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.77%
Resultat  
  
36.66%
Egenkapital  
  
29.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.603.000 22.745.000 17.614.000 15.707.000 15.388.000
Resultat: 1.942.000 1.421.000 1.949.000 1.641.000 211.000
Egenkapital: 6.616.000 5.104.000 4.063.000 3.188.000 2.961.000
Regnskap for  Hamar Ortopediske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.603.000 22.745.000 17.614.000 15.707.000 15.388.000
Driftskostnader -21.664.000 -21.321.000 -15.661.000 -14.065.000 -15.176.000
Driftsresultat 1.939.000 1.424.000 1.952.000 1.641.000 213.000
Finansinntekter 8.000 8.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -5.000 -1.000 -4.000
Finans 4.000 -2.000 -3.000 1.000 -2.000
Resultat før skatt 1.942.000 1.421.000 1.949.000 1.641.000 211.000
Skattekostnad -430.000 -279.000 -474.000 -415.000 -59.000
Årsresultat 1.513.000 1.143.000 1.475.000 1.227.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000 582.000 94.000 460.000 158.000
Sum omløpsmidler 9.715.000 8.487.000 7.967.000 6.399.000 6.086.000
Sum eiendeler 10.203.000 9.069.000 8.061.000 6.859.000 6.244.000
Sum opptjent egenkapital 6.516.000 5.004.000 3.963.000 3.088.000 2.861.000
Sum egenkapital 6.616.000 5.104.000 4.063.000 3.188.000 2.961.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.587.000 3.961.000 3.998.000 3.670.000 3.282.000
Sum gjeld og egenkapital 10.203.000 9.069.000 8.061.000 6.858.000 6.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.582.000 22.483.000 17.517.000 15.432.000 15.220.000
Andre inntekter 21.000 261.000 97.000 275.000 168.000
Driftsinntekter 23.603.000 22.745.000 17.614.000 15.707.000 15.388.000
Varekostnad -9.333.000 -8.449.000 -6.016.000 -5.324.000 -5.664.000
Lønninger -8.679.000 -9.108.000 -6.623.000 -6.080.000 -6.681.000
Avskrivning -166.000 -52.000 -30.000 -35.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.486.000 -3.712.000 -2.992.000 -2.626.000 -2.770.000
Driftskostnader -21.664.000 -21.321.000 -15.661.000 -14.065.000 -15.176.000
Driftsresultat 1.939.000 1.424.000 1.952.000 1.641.000 213.000
Finansinntekter 8.000 8.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -5.000 -1.000 -4.000
Finans 4.000 -2.000 -3.000 1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 -600.000 -1.000.000 0
Årsresultat 1.513.000 1.143.000 1.475.000 1.227.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 487.000 582.000 92.000 123.000 158.000
Sum varige driftsmidler 487.000 582.000 92.000 123.000 158.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 337.000 0
Sum anleggsmidler 488.000 582.000 94.000 460.000 158.000
Varebeholdning 2.856.000 2.566.000 1.423.000 1.062.000 1.210.000
Kundefordringer 2.042.000 1.960.000 2.729.000 3.078.000 3.204.000
Andre fordringer 147.000 186.000 509.000 86.000 284.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.670.000 3.776.000 3.306.000 2.172.000 1.387.000
Sum omløpsmidler 9.715.000 8.487.000 7.967.000 6.399.000 6.086.000
Sum eiendeler 10.203.000 9.069.000 8.061.000 6.859.000 6.244.000
Sum opptjent egenkapital 6.516.000 5.004.000 3.963.000 3.088.000 2.861.000
Sum egenkapital 6.616.000 5.104.000 4.063.000 3.188.000 2.961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.082.000 1.162.000 1.407.000 851.000 1.359.000
Betalbar skatt 435.000 274.000 474.000 415.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 1.277.000 1.119.000 967.000 959.000 1.034.000
Utbytte 0 -600.000 -600.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 793.000 805.000 550.000 445.000 830.000
Sum kortsiktig gjeld 3.587.000 3.961.000 3.998.000 3.670.000 3.282.000
Sum gjeld og egenkapital 10.203.000 9.069.000 8.061.000 6.858.000 6.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.128.000 4.526.000 3.969.000 2.729.000 2.804.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.1 2 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.6 1.5 1.5
Soliditet 64.8 56.3 50.4 46.5 47.4
Resultatgrad 8.2 6.3 11.1 10.4 1.4
Rentedekningsgrad 484.8 142.4 390.4 1 53.8
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 19.1 15.8 24.2 2 3.4
Signatur
08.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex