Hamar & Vikeså Bygg AS
Juridisk navn:  Hamar & Vikeså Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90200179
Postboks 133 Nystedveien 8 Fax: 51401281
4460 Moi 4460 Moi
Fylke: Kommune:
Rogaland Lund
Org.nr: 981915828
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/31/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Johansen Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.76%
Resultat  
  
78.84%
Egenkapital  
  
-36.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.803.000 15.381.000 14.022.000 10.811.000 14.154.000
Resultat: -160.000 -756.000 645.000 -722.000 -372.000
Egenkapital: 221.000 346.000 937.000 325.000 996.000
Regnskap for  Hamar & Vikeså Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.803.000 15.381.000 14.022.000 10.811.000 14.154.000
Driftskostnader -14.939.000 -16.210.000 -13.384.000 -11.533.000 -14.546.000
Driftsresultat -136.000 -828.000 638.000 -721.000 -391.000
Finansinntekter 30.000 106.000 41.000 34.000 39.000
Finanskostnader -55.000 -34.000 -34.000 -35.000 -20.000
Finans -25.000 72.000 7.000 -1.000 19.000
Resultat før skatt -160.000 -756.000 645.000 -722.000 -372.000
Skattekostnad 35.000 166.000 -33.000 51.000 103.000
Årsresultat -125.000 -591.000 612.000 -671.000 -268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 345.000 509.000 304.000 347.000 428.000
Sum omløpsmidler 3.341.000 3.082.000 3.904.000 3.478.000 3.507.000
Sum eiendeler 3.686.000 3.591.000 4.208.000 3.825.000 3.935.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 246.000 837.000 225.000 896.000
Sum egenkapital 221.000 346.000 937.000 325.000 996.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 33.000 128.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 3.465.000 3.244.000 3.238.000 3.372.000 2.620.000
Sum gjeld og egenkapital 3.686.000 3.590.000 4.208.000 3.825.000 3.935.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.610.000 15.261.000 14.022.000 10.811.000 14.154.000
Andre inntekter 193.000 120.000 0 0 0
Driftsinntekter 14.803.000 15.381.000 14.022.000 10.811.000 14.154.000
Varekostnad -8.206.000 -9.156.000 -6.855.000 -5.776.000 -7.173.000
Lønninger -5.345.000 -5.279.000 -4.909.000 -4.450.000 -5.929.000
Avskrivning -40.000 -112.000 -102.000 -99.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.348.000 -1.663.000 -1.518.000 -1.208.000 -1.411.000
Driftskostnader -14.939.000 -16.210.000 -13.384.000 -11.533.000 -14.546.000
Driftsresultat -136.000 -828.000 638.000 -721.000 -391.000
Finansinntekter 30.000 106.000 41.000 34.000 39.000
Finanskostnader -55.000 -34.000 -34.000 -35.000 -20.000
Finans -25.000 72.000 7.000 -1.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -120.000
Årsresultat -125.000 -591.000 612.000 -671.000 -268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 168.000 133.000 0 0 0
Fast eiendom 0 15.000 30.000 45.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 177.000 234.000 292.000 413.000
Sum varige driftsmidler 42.000 192.000 264.000 337.000 413.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 184.000 40.000 10.000 15.000
Sum anleggsmidler 345.000 509.000 304.000 347.000 428.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.663.000 1.582.000 1.930.000 1.708.000 1.459.000
Andre fordringer 1.552.000 1.301.000 1.726.000 1.640.000 1.862.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 198.000 248.000 130.000 186.000
Sum omløpsmidler 3.341.000 3.082.000 3.904.000 3.478.000 3.507.000
Sum eiendeler 3.686.000 3.591.000 4.208.000 3.825.000 3.935.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 246.000 837.000 225.000 896.000
Sum egenkapital 221.000 346.000 937.000 325.000 996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 33.000 0 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.201.000 155.000 99.000 694.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 33.000 128.000 319.000
Leverandørgjeld 438.000 542.000 823.000 834.000 881.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 805.000 538.000 584.000 598.000 711.000
Utbytte 0 0 0 0 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 1.021.000 2.009.000 1.732.000 1.247.000 1.028.000
Sum kortsiktig gjeld 3.465.000 3.244.000 3.238.000 3.372.000 2.620.000
Sum gjeld og egenkapital 3.686.000 3.590.000 4.208.000 3.825.000 3.935.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -124.000 -162.000 666.000 106.000 887.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.2 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1 1.2 1 1.4
Soliditet 6 9.6 22.3 8.5 25.3
Resultatgrad -0.9 -5.4 4.5 -6.7 -2.8
Rentedekningsgrad -2.5 -24.4 18.8 -20.6 -17.6
Gjeldsgrad 15.7 9.4 3.5 10.8 3.0
Total kapitalrentabilitet -2.9 -20.1 16.1 -8.9
Signatur
28.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex