Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hammerfest Industrifiske AS
Juridisk navn:  Hammerfest Industrifiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78406600
Postboks 876 Havneveien 44 Fax: 78406650
6001 Ålesund 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 927583321
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.61%
Resultat  
  
-22.35%
Egenkapital  
  
1.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 232.546.000 246.364.000 252.236.000 240.086.000 231.546.000
Resultat: 74.310.000 95.704.000 85.906.000 83.566.000 73.714.000
Egenkapital: 91.915.000 90.967.000 89.333.000 89.095.000 88.452.000
Regnskap for  Hammerfest Industrifiske AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 232.546.000 246.364.000 252.236.000 240.086.000 231.546.000
Driftskostnader -158.673.000 -150.313.000 -165.395.000 -155.129.000 -156.201.000
Driftsresultat 73.873.000 96.051.000 86.840.000 84.956.000 75.345.000
Finansinntekter 473.000 2.078.000 1.312.000 946.000 835.000
Finanskostnader -36.000 -2.424.000 -2.248.000 -2.336.000 -2.467.000
Finans 437.000 -346.000 -936.000 -1.390.000 -1.632.000
Resultat før skatt 74.310.000 95.704.000 85.906.000 83.566.000 73.714.000
Skattekostnad -16.349.000 -21.056.000 -19.654.000 -19.909.000 -18.298.000
Årsresultat 57.961.000 74.648.000 66.252.000 63.657.000 55.416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.912.000 79.722.000 87.456.000 92.786.000 101.165.000
Sum omløpsmidler 121.265.000 139.571.000 205.860.000 203.982.000 191.632.000
Sum eiendeler 194.177.000 219.293.000 293.316.000 296.768.000 292.797.000
Sum opptjent egenkapital 91.415.000 90.467.000 88.833.000 88.595.000 87.952.000
Sum egenkapital 91.915.000 90.967.000 89.333.000 89.095.000 88.452.000
Sum langsiktig gjeld 1.225.000 2.041.000 90.285.000 95.873.000 101.718.000
Sum kortsiktig gjeld 101.037.000 126.284.000 113.699.000 111.800.000 102.627.000
Sum gjeld og egenkapital 194.177.000 219.292.000 293.317.000 296.768.000 292.797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 231.623.000 236.323.000 252.161.000 240.086.000 231.546.000
Andre inntekter 923.000 10.041.000 75.000 0 0
Driftsinntekter 232.546.000 246.364.000 252.236.000 240.086.000 231.546.000
Varekostnad -17.603.000 -12.452.000 -18.048.000 -22.229.000 -22.245.000
Lønninger -69.678.000 -72.684.000 -76.311.000 -70.879.000 -70.663.000
Avskrivning -14.062.000 -14.099.000 -13.829.000 -13.820.000 -14.302.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.330.000 -51.078.000 -57.207.000 -48.201.000 -48.991.000
Driftskostnader -158.673.000 -150.313.000 -165.395.000 -155.129.000 -156.201.000
Driftsresultat 73.873.000 96.051.000 86.840.000 84.956.000 75.345.000
Finansinntekter 473.000 2.078.000 1.312.000 946.000 835.000
Finanskostnader -36.000 -2.424.000 -2.248.000 -2.336.000 -2.467.000
Finans 437.000 -346.000 -936.000 -1.390.000 -1.632.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -57.014.000 -73.014.000 -66.014.000 -63.014.000 -55.014.000
Årsresultat 57.961.000 74.648.000 66.252.000 63.657.000 55.416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.950.000 6.800.000 7.650.000 8.500.000 9.350.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 66.962.000 72.922.000 79.806.000 84.286.000 91.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.912.000 79.722.000 87.456.000 92.786.000 101.165.000
Varebeholdning 12.954.000 11.683.000 6.647.000 4.795.000 8.678.000
Kundefordringer 4.367.000 7.467.000 9.245.000 16.121.000 13.328.000
Andre fordringer 100.839.000 117.734.000 825.000 1.662.000 1.212.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.106.000 2.687.000 189.144.000 181.404.000 168.414.000
Sum omløpsmidler 121.265.000 139.571.000 205.860.000 203.982.000 191.632.000
Sum eiendeler 194.177.000 219.293.000 293.316.000 296.768.000 292.797.000
Sum opptjent egenkapital 91.415.000 90.467.000 88.833.000 88.595.000 87.952.000
Sum egenkapital 91.915.000 90.967.000 89.333.000 89.095.000 88.452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.225.000 2.041.000 2.785.000 3.373.000 4.218.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.225.000 2.041.000 90.285.000 95.873.000 101.718.000
Leverandørgjeld 10.129.000 10.417.000 8.721.000 12.653.000 10.412.000
Betalbar skatt 17.165.000 21.799.000 20.242.000 20.754.000 18.606.000
Skyldig offentlige avgifter 11.526.000 13.597.000 12.771.000 8.858.000 11.308.000
Utbytte -57.014.000 -73.014.000 -66.014.000 -63.014.000 -55.014.000
Annen kortsiktig gjeld 5.202.000 7.456.000 5.951.000 6.521.000 7.287.000
Sum kortsiktig gjeld 101.037.000 126.284.000 113.699.000 111.800.000 102.627.000
Sum gjeld og egenkapital 194.177.000 219.292.000 293.317.000 296.768.000 292.797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.228.000 13.287.000 92.161.000 92.182.000 89.005.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.8 1.8 1.8
Soliditet 47.3 41.5 30.5 3 30.2
Resultatgrad 31.8 3 34.4 35.4 32.5
Rentedekningsgrad 2.052.0 39.6 38.6 36.4 30.5
Gjeldsgrad 1.1 1.4 2.3 2.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 38.3 44.7 30.1 28.9 2
Signatur
01.12.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV DET SAMLEDE STYRE.
Prokurister
01.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex