Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamnvåg Montessoriskole
Juridisk navn:  Hamnvåg Montessoriskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77726218
Hamnvåg Hamnvåg Fax: 77726303
9055 Meistervik 9055 Meistervik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Balsfjord
Org.nr: 983490271
Aksjekapital: 1.118.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/12/2001
Foretakstype: FLI
Revisor: Alfa Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.67%
Resultat  
  
-160.29%
Egenkapital  
  
-8.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.951.000 4.799.000 4.228.000 3.697.000 3.779.000
Resultat: -126.000 209.000 120.000 51.000 22.000
Egenkapital: 1.322.000 1.447.000 1.239.000 1.118.000 1.012.000
Regnskap for  Hamnvåg Montessoriskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.951.000 4.799.000 4.228.000 3.697.000 3.779.000
Driftskostnader -4.076.000 -4.588.000 -4.108.000 -3.648.000 -3.765.000
Driftsresultat -125.000 210.000 120.000 49.000 14.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -2.000 0 2.000 8.000
Resultat før skatt -126.000 209.000 120.000 51.000 22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 209.000 120.000 51.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 53.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.635.000 1.867.000 1.678.000 1.512.000 1.467.000
Sum eiendeler 1.685.000 1.920.000 1.678.000 1.512.000 1.467.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 1.447.000 1.238.000 0 1.012.000
Sum egenkapital 1.322.000 1.447.000 1.239.000 1.118.000 1.012.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 0 55.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 470.000 439.000 394.000 400.000
Sum gjeld og egenkapital 1.685.000 1.920.000 1.677.000 1.512.000 1.467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.951.000 0 0 3.697.000 0
Andre inntekter 0 4.799.000 4.228.000 0 3.779.000
Driftsinntekter 3.951.000 4.799.000 4.228.000 3.697.000 3.779.000
Varekostnad -192.000 -202.000 -225.000 -146.000 -156.000
Lønninger -3.507.000 -4.004.000 -3.547.000 -3.169.000 -3.264.000
Avskrivning -4.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -373.000 -380.000 -336.000 -333.000 -345.000
Driftskostnader -4.076.000 -4.588.000 -4.108.000 -3.648.000 -3.765.000
Driftsresultat -125.000 210.000 120.000 49.000 14.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -2.000 0 2.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 209.000 120.000 51.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 53.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 53.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 53.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 20.000 492.000 436.000 0
Andre fordringer 18.000 0 19.000 119.000 122.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.616.000 1.848.000 1.167.000 957.000 1.346.000
Sum omløpsmidler 1.635.000 1.867.000 1.678.000 1.512.000 1.467.000
Sum eiendeler 1.685.000 1.920.000 1.678.000 1.512.000 1.467.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 1.447.000 1.238.000 0 1.012.000
Sum egenkapital 1.322.000 1.447.000 1.239.000 1.118.000 1.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 310.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 0 55.000
Leverandørgjeld 0 0 -1.000 -1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 102.000 110.000 84.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 328.000 369.000 329.000 0 332.000
Sum kortsiktig gjeld 363.000 470.000 439.000 394.000 400.000
Sum gjeld og egenkapital 1.685.000 1.920.000 1.677.000 1.512.000 1.467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.272.000 1.397.000 1.239.000 1.118.000 1.067.000
Likviditetsgrad 1 4.5 4 3.8 3.8 3.7
Likviditetsgrad 2 4.5 4 3.8 3.8 3.7
Soliditet 78.5 75.4 73.8 73.9 69.0
Resultatgrad -3.2 4.4 2.8 1.3 0.4
Rentedekningsgrad -62.5 7 1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -7.4 1 7.2 3.4 1.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex