Hampshire AS
Juridisk navn:  Hampshire AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vidnesveien 29 Vidnesveien 29 Fax: 69808988
1816 Skiptvet 1816 Skiptvet
Fylke: Kommune:
Viken Skiptvet
Org.nr: 979769229
Aksjekapital: 2.136.000 NOK
Etableringsdato: 4/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pedersen & Skogholt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.14%
Resultat  
  
7.99%
Egenkapital  
  
-0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.315.000 24.282.000 23.047.000 24.396.000 27.165.000
Resultat: 5.179.000 4.796.000 2.802.000 2.273.000 4.119.000
Egenkapital: 2.241.000 2.247.000 2.136.000 2.242.000 2.136.000
Regnskap for  Hampshire AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.315.000 24.282.000 23.047.000 24.396.000 27.165.000
Driftskostnader -18.918.000 -19.386.000 -20.115.000 -21.895.000 -22.755.000
Driftsresultat 5.397.000 4.896.000 2.932.000 2.500.000 4.410.000
Finansinntekter 204.000 541.000 575.000 513.000 437.000
Finanskostnader -422.000 -641.000 -704.000 -740.000 -729.000
Finans -218.000 -100.000 -129.000 -227.000 -292.000
Resultat før skatt 5.179.000 4.796.000 2.802.000 2.273.000 4.119.000
Skattekostnad -1.139.000 -1.055.000 -616.000 -512.000 -978.000
Årsresultat 4.040.000 3.741.000 2.186.000 1.762.000 3.140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.654.000 10.613.000 16.218.000 11.987.000 12.080.000
Sum omløpsmidler 4.390.000 5.563.000 2.575.000 4.242.000 5.174.000
Sum eiendeler 17.044.000 16.176.000 18.793.000 16.229.000 17.254.000
Sum opptjent egenkapital 105.000 111.000 0 106.000 0
Sum egenkapital 2.241.000 2.247.000 2.136.000 2.242.000 2.136.000
Sum langsiktig gjeld 189.000 191.000 159.000 248.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 14.615.000 13.738.000 16.497.000 13.740.000 14.888.000
Sum gjeld og egenkapital 17.045.000 16.176.000 18.792.000 16.230.000 17.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.315.000 24.282.000 23.047.000 24.396.000 27.165.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 24.315.000 24.282.000 23.047.000 24.396.000 27.165.000
Varekostnad -17.281.000 -18.184.000 -18.058.000 -20.433.000 -19.461.000
Lønninger 0 -135.000 -208.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.566.000 -1.423.000 -1.517.000 -1.564.000 -1.510.000
Driftskostnader -18.918.000 -19.386.000 -20.115.000 -21.895.000 -22.755.000
Driftsresultat 5.397.000 4.896.000 2.932.000 2.500.000 4.410.000
Finansinntekter 204.000 541.000 575.000 513.000 437.000
Finanskostnader -422.000 -641.000 -704.000 -740.000 -729.000
Finans -218.000 -100.000 -129.000 -227.000 -292.000
Konsernbidrag -4.046.000 -3.630.000 -2.291.000 -1.656.000 -3.140.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.040.000 3.741.000 2.186.000 1.762.000 3.140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.654.000 10.613.000 16.218.000 11.987.000 12.080.000
Sum anleggsmidler 12.654.000 10.613.000 16.218.000 11.987.000 12.080.000
Varebeholdning 1.699.000 1.770.000 1.549.000 2.089.000 1.852.000
Kundefordringer 2.618.000 1.912.000 940.000 2.040.000 3.209.000
Andre fordringer 73.000 1.881.000 86.000 83.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 4.390.000 5.563.000 2.575.000 4.242.000 5.174.000
Sum eiendeler 17.044.000 16.176.000 18.793.000 16.229.000 17.254.000
Sum opptjent egenkapital 105.000 111.000 0 106.000 0
Sum egenkapital 2.241.000 2.247.000 2.136.000 2.242.000 2.136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 189.000 191.000 159.000 248.000 231.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.598.000 6.566.000 8.333.000 8.384.000 8.378.000
Sum langsiktig gjeld 189.000 191.000 159.000 248.000 231.000
Leverandørgjeld 422.000 1.334.000 1.259.000 4.354.000 4.575.000
Betalbar skatt 58.000 311.000 311.000
Skyldig offentlige avgifter 1.408.000 1.184.000 925.000 678.000 1.605.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.187.000 4.654.000 5.923.000 13.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 14.615.000 13.738.000 16.497.000 13.740.000 14.888.000
Sum gjeld og egenkapital 17.045.000 16.176.000 18.792.000 16.230.000 17.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.225.000 -8.175.000 -13.922.000 -9.498.000 -9.714.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
Soliditet 13.1 13.9 11.4 13.8 12.4
Resultatgrad 22.2 20.2 12.7 10.2 16.2
Rentedekningsgrad 12.8 7.6 4.2 3.4 6
Gjeldsgrad 6.6 6.2 7.8 6.2 7.1
Total kapitalrentabilitet 32.9 33.6 18.7 18.6 28.1
Signatur
02.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex