Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamre Eiendom As
Juridisk navn:  Hamre Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38350280
Nesgate 17 Nesgate 17 Fax: 38351250
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 946006661
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.94%
Resultat  
  
2140%
Egenkapital  
  
5.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 364.000 387.000 365.000 396.000 372.000
Resultat: 102.000 -5.000 131.000 200.000 120.000
Egenkapital: 1.521.000 1.441.000 1.445.000 1.343.000 1.189.000
Regnskap for  Hamre Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 364.000 387.000 365.000 396.000 372.000
Driftskostnader -226.000 -348.000 -179.000 -142.000 -194.000
Driftsresultat 138.000 39.000 186.000 254.000 178.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -44.000 -55.000 -54.000 -59.000
Finans -36.000 -44.000 -55.000 -54.000 -59.000
Resultat før skatt 102.000 -5.000 131.000 200.000 120.000
Skattekostnad -22.000 1.000 -29.000 -46.000 -29.000
Årsresultat 80.000 -4.000 102.000 154.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000
Sum omløpsmidler 300.000 270.000 120.000 179.000 120.000
Sum eiendeler 2.782.000 2.752.000 2.602.000 2.661.000 2.602.000
Sum opptjent egenkapital 1.221.000 1.141.000 1.145.000 1.043.000 889.000
Sum egenkapital 1.521.000 1.441.000 1.445.000 1.343.000 1.189.000
Sum langsiktig gjeld 1.209.000 1.311.000 1.127.000 1.255.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 1.000 31.000 63.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 2.782.000 2.753.000 2.603.000 2.661.000 2.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 364.000 387.000 365.000 396.000 372.000
Driftsinntekter 364.000 387.000 365.000 396.000 372.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -348.000 -179.000 -142.000 -194.000
Driftskostnader -226.000 -348.000 -179.000 -142.000 -194.000
Driftsresultat 138.000 39.000 186.000 254.000 178.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -36.000 -44.000 -55.000 -54.000 -59.000
Finans -36.000 -44.000 -55.000 -54.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 80.000 -4.000 102.000 154.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000 2.482.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 12.000 11.000 13.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 300.000 258.000 109.000 166.000 115.000
Sum omløpsmidler 300.000 270.000 120.000 179.000 120.000
Sum eiendeler 2.782.000 2.752.000 2.602.000 2.661.000 2.602.000
Sum opptjent egenkapital 1.221.000 1.141.000 1.145.000 1.043.000 889.000
Sum egenkapital 1.521.000 1.441.000 1.445.000 1.343.000 1.189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.209.000 1.311.000 1.127.000 1.255.000 1.381.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 22.000 29.000 46.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 1.000 2.000 17.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 1.000 31.000 63.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 2.782.000 2.753.000 2.603.000 2.661.000 2.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 248.000 269.000 89.000 116.000 88.000
Likviditetsgrad 1 5.8 270.0 3.9 2.8 3.8
Likviditetsgrad 2 5.8 270.0 3.9 2.8 3.8
Soliditet 54.7 52.3 55.5 50.5 45.7
Resultatgrad 37.9 10.1 5 64.1 47.8
Rentedekningsgrad 3.8 0.9 3.4 4.7 3
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.8 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 5.0 1.4 7.1 9.5 6.8
Signatur
26.08.2011
TOR HAMRE
ELSE MARION HAMRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex