Hamre Familiecamping AS
Juridisk navn:  Hamre Familiecamping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38058787
Hamresandveien 4 Hamresandveien 1 Fax: 38058788
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 979491085
Aksjekapital: 357.500 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 12/12/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.18%
Resultat  
  
5952.05%
Egenkapital  
  
2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.747.000 13.378.000 11.151.000 10.639.000 11.092.000
Resultat: 4.418.000 73.000 1.097.000 1.252.000 2.725.000
Egenkapital: 21.884.000 21.258.000 21.201.000 20.900.000 20.390.000
Regnskap for  Hamre Familiecamping AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.747.000 13.378.000 11.151.000 10.639.000 11.092.000
Driftskostnader -12.572.000 -12.715.000 -10.176.000 -9.478.000 -8.436.000
Driftsresultat 4.176.000 661.000 975.000 1.161.000 2.655.000
Finansinntekter 971.000 119.000 129.000 112.000 75.000
Finanskostnader -730.000 -707.000 -7.000 -21.000 -5.000
Finans 241.000 -588.000 122.000 91.000 70.000
Resultat før skatt 4.418.000 73.000 1.097.000 1.252.000 2.725.000
Skattekostnad -784.000 -16.000 -286.000 -342.000 -719.000
Årsresultat 3.635.000 57.000 812.000 910.000 2.005.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.399.000 31.210.000 32.797.000 16.435.000 14.372.000
Sum omløpsmidler 14.409.000 14.502.000 14.649.000 9.654.000 8.919.000
Sum eiendeler 52.808.000 45.712.000 47.446.000 26.089.000 23.291.000
Sum opptjent egenkapital 21.527.000 20.901.000 20.844.000 20.543.000 20.033.000
Sum egenkapital 21.884.000 21.258.000 21.201.000 20.900.000 20.390.000
Sum langsiktig gjeld 21.250.000 18.667.000 20.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.674.000 5.787.000 6.245.000 5.189.000 2.901.000
Sum gjeld og egenkapital 52.809.000 45.713.000 47.447.000 26.090.000 23.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.148.000 12.982.000 11.082.000 9.843.000 11.033.000
Andre inntekter 599.000 396.000 69.000 796.000 59.000
Driftsinntekter 16.747.000 13.378.000 11.151.000 10.639.000 11.092.000
Varekostnad -1.211.000 -720.000 -689.000 -574.000 -1.158.000
Lønninger -4.279.000 -4.093.000 -3.600.000 -3.338.000 -2.676.000
Avskrivning -914.000 -884.000 -945.000 -923.000 -856.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.168.000 -7.018.000 -4.942.000 -4.643.000 -3.746.000
Driftskostnader -12.572.000 -12.715.000 -10.176.000 -9.478.000 -8.436.000
Driftsresultat 4.176.000 661.000 975.000 1.161.000 2.655.000
Finansinntekter 971.000 119.000 129.000 112.000 75.000
Finanskostnader -730.000 -707.000 -7.000 -21.000 -5.000
Finans 241.000 -588.000 122.000 91.000 70.000
Konsernbidrag -3.009.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.635.000 57.000 812.000 910.000 2.005.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 888.000 844.000 754.000 908.000 1.022.000
Fast eiendom 7.872.000 7.880.000 8.139.000 8.562.000 7.592.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.550.000 1.341.000 2.781.000 1.444.000 1.225.000
Sum varige driftsmidler 9.422.000 9.221.000 10.920.000 10.006.000 8.817.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.089.000 21.144.000 21.123.000 5.521.000 4.533.000
Sum anleggsmidler 38.399.000 31.210.000 32.797.000 16.435.000 14.372.000
Varebeholdning 3.267.000 2.775.000 2.707.000 2.413.000 2.011.000
Kundefordringer 1.006.000 891.000 449.000 533.000 319.000
Andre fordringer 1.150.000 552.000 473.000 460.000 573.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.370.000 4.596.000 4.826.000 5.959.000 5.925.000
Sum omløpsmidler 14.409.000 14.502.000 14.649.000 9.654.000 8.919.000
Sum eiendeler 52.808.000 45.712.000 47.446.000 26.089.000 23.291.000
Sum opptjent egenkapital 21.527.000 20.901.000 20.844.000 20.543.000 20.033.000
Sum egenkapital 21.884.000 21.258.000 21.201.000 20.900.000 20.390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.721.000 328.000 979.000 529.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 21.250.000 18.667.000 20.000.000 0 0
Leverandørgjeld 1.429.000 1.625.000 1.587.000 265.000 605.000
Betalbar skatt 126.000 0 121.000 610.000
Skyldig offentlige avgifter 203.000 301.000 216.000 162.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.321.000 3.406.000 3.463.000 4.112.000 1.206.000
Sum kortsiktig gjeld 9.674.000 5.787.000 6.245.000 5.189.000 2.901.000
Sum gjeld og egenkapital 52.809.000 45.713.000 47.447.000 26.090.000 23.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.735.000 8.715.000 8.404.000 4.465.000 6.018.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2 2.3 1.9 3.1
Likviditetsgrad 2 1.2 2 1.9 1.4 2.4
Soliditet 41.4 46.5 44.7 80.1 87.5
Resultatgrad 24.9 4.9 8.7 10.9 23.9
Rentedekningsgrad 5.7 0.9 139.3 55.3 5
Gjeldsgrad 1.4 1.2 1.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.7 1.7 2.3 4.9 11.7
Signatur
22.08.2016
SIGNATUR
MOEN ERIK
Prokurister
22.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex