Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hanadalen Legesenter As
Juridisk navn:  Hanadalen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40004498
Hanaveien 17 Hanaveien 17 Fax:
4327 Sandnes 4327 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 920220444
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/11/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.23%
Resultat  
  
-54.31%
Egenkapital  
  
-212.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 3.041.000 3.004.000
Resultat: -179.000 -116.000
Egenkapital: -206.000 -66.000
Regnskap for  Hanadalen Legesenter As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 3.041.000 3.004.000
Driftskostnader -3.217.000 -3.100.000
Driftsresultat -175.000 -97.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -21.000
Finans -3.000 -20.000
Resultat før skatt -179.000 -116.000
Skattekostnad 39.000 26.000
Årsresultat -140.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 272.000 315.000
Sum omløpsmidler 290.000 380.000
Sum eiendeler 562.000 695.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 -96.000
Sum egenkapital -206.000 -66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 769.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 563.000 695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.041.000 3.004.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.041.000 3.004.000
Varekostnad -402.000 -377.000
Lønninger -1.456.000 -1.258.000
Avskrivning -82.000 -71.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.277.000 -1.394.000
Driftskostnader -3.217.000 -3.100.000
Driftsresultat -175.000 -97.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -21.000
Finans -3.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -140.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 65.000 26.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 208.000 289.000
Sum varige driftsmidler 208.000 289.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 272.000 315.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 23.000 8.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 267.000 372.000
Sum omløpsmidler 290.000 380.000
Sum eiendeler 562.000 695.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 -96.000
Sum egenkapital -206.000 -66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 59.000 118.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000 61.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 619.000 580.000
Sum kortsiktig gjeld 769.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 563.000 695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -479.000 -381.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5
Soliditet -36.6 -9.5
Resultatgrad -5.8 -3.2
Rentedekningsgrad -43.8 -4.6
Gjeldsgrad -3.7 -11.5
Total kapitalrentabilitet -30.9 -13.8
Signatur
11.01.2018
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex