Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hanadalen Legesenter As
Juridisk navn:  Hanadalen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40004498
Hanaveien 17 Hanaveien 17 Fax:
4327 Sandnes 4327 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 920220444
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/11/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.18%
Resultat  
  
9.09%
Egenkapital  
  
65.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.729.000 3.354.000 3.041.000 3.004.000
Resultat: 108.000 99.000 -179.000 -116.000
Egenkapital: -45.000 -129.000 -206.000 -66.000
Regnskap for  Hanadalen Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.729.000 3.354.000 3.041.000 3.004.000
Driftskostnader -3.622.000 -3.253.000 -3.217.000 -3.100.000
Driftsresultat 107.000 100.000 -175.000 -97.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -21.000
Finans 1.000 -1.000 -3.000 -20.000
Resultat før skatt 108.000 99.000 -179.000 -116.000
Skattekostnad -24.000 -22.000 39.000 26.000
Årsresultat 84.000 77.000 -140.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 173.000 272.000 315.000
Sum omløpsmidler 222.000 446.000 290.000 380.000
Sum eiendeler 315.000 619.000 562.000 695.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -159.000 -236.000 -96.000
Sum egenkapital -45.000 -129.000 -206.000 -66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 748.000 769.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 619.000 563.000 695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.729.000 3.354.000 3.041.000 3.004.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.729.000 3.354.000 3.041.000 3.004.000
Varekostnad -326.000 -166.000 -402.000 -377.000
Lønninger -1.753.000 -1.492.000 -1.456.000 -1.258.000
Avskrivning -82.000 -77.000 -82.000 -71.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.461.000 -1.518.000 -1.277.000 -1.394.000
Driftskostnader -3.622.000 -3.253.000 -3.217.000 -3.100.000
Driftsresultat 107.000 100.000 -175.000 -97.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -21.000
Finans 1.000 -1.000 -3.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 84.000 77.000 -140.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 42.000 65.000 26.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 72.000 131.000 208.000 289.000
Sum varige driftsmidler 72.000 131.000 208.000 289.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 93.000 173.000 272.000 315.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 23.000 8.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 222.000 446.000 267.000 372.000
Sum omløpsmidler 222.000 446.000 290.000 380.000
Sum eiendeler 315.000 619.000 562.000 695.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -159.000 -236.000 -96.000
Sum egenkapital -45.000 -129.000 -206.000 -66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 85.000 81.000 59.000 118.000
Betalbar skatt 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 72.000 91.000 61.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 179.000 595.000 619.000 580.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 748.000 769.000 761.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 619.000 563.000 695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -138.000 -302.000 -479.000 -381.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.4 0.5
Soliditet -14.3 -20.8 -36.6 -9.5
Resultatgrad 2.9 3.0 -5.8 -3.2
Rentedekningsgrad 50.0 -43.8 -4.6
Gjeldsgrad -8.0 -5.8 -3.7 -11.5
Total kapitalrentabilitet 34.3 16.3 -30.9 -13.8
Signatur
11.01.2018
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex