Hans Johan Breidablik
Juridisk navn:  Hans Johan Breidablik
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199167
Bakketunet 18 Bakketunet 18 Fax:
6812 Førde 6812 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 981722221
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/12/2000
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 49.000
Resultat: 37.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Hans Johan Breidablik
Resultat 2019
Driftsinntekter 49.000
Driftskostnader -12.000
Driftsresultat 37.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 37.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 49.000
Driftsinntekter 49.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -12.000
Driftskostnader -12.000
Driftsresultat 37.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 75.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex