Hansen & Hansen Hammerfest AS
Juridisk navn:  Hansen & Hansen Hammerfest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78952350
Skogholtet 9 Skogholtet 9 Fax:
9803 Vadsø 9803 Vadsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vadsø
Org.nr: 967547905
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 237.000 237.000 238.000 238.000 238.000
Regnskap for  Hansen & Hansen Hammerfest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Driftsresultat 0 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 4.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 341.000 341.000 450.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 451.000 451.000
Sum eiendeler 341.000 341.000 450.000 451.000 451.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 137.000 138.000 138.000 138.000
Sum egenkapital 237.000 237.000 238.000 238.000 238.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 104.000 213.000 213.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 341.000 341.000 451.000 451.000 451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Driftskostnader 0 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Driftsresultat 0 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 4.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 341.000 341.000 450.000 0 0
Sum anleggsmidler 341.000 341.000 450.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 448.000 450.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 451.000 451.000
Sum eiendeler 341.000 341.000 450.000 451.000 451.000
Sum opptjent egenkapital 137.000 137.000 138.000 138.000 138.000
Sum egenkapital 237.000 237.000 238.000 238.000 238.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 104.000 213.000 209.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 104.000 213.000 213.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 341.000 341.000 451.000 451.000 451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000 -104.000 -213.000 238.000 238.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 2.1 2.2
Soliditet 69.5 69.5 52.8 52.8 52.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.9 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 0 -0.3 0 0 0.0
Signatur
23.01.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex