Hansen & Olsen AS
Juridisk navn:  Hansen & Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22225454
Vettreåsen 36 Vettreåsen 36 Fax:
1392 Vettre 1392 Vettre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 991472738
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-18.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Egenkapital: -19.000 -16.000 -16.000 2.000 10.000
Regnskap for  Hansen & Olsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 39.000 31.000 82.000 0 8.000
Sum eiendeler 39.000 31.000 82.000 2.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -129.000 -126.000 -126.000 -108.000 -100.000
Sum egenkapital -19.000 -16.000 -16.000 2.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 48.000 98.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 39.000 32.000 82.000 2.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 0 -19.000 -7.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 34.000 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 31.000 82.000 0 8.000
Sum omløpsmidler 39.000 31.000 82.000 0 8.000
Sum eiendeler 39.000 31.000 82.000 2.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -129.000 -126.000 -126.000 -108.000 -100.000
Sum egenkapital -19.000 -16.000 -16.000 2.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 48.000 98.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 48.000 98.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 39.000 32.000 82.000 2.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 -17.000 -16.000 0 8.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.8 0 0
Soliditet -48.7 -19.5 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1 -6.1 0 0
Total kapitalrentabilitet -7.7 0 -23.2
Signatur
26.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex