Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hantek Audio As
Juridisk navn:  Hantek Audio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23167990
Postboks 65 Lambertseter Nylænde 5 Fax: 23167991
1101 Oslo 1154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974538024
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/30/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
-107.95%
Egenkapital  
  
-3.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.050.000 6.075.000 5.060.000 5.690.000 4.856.000
Resultat: -26.000 327.000 136.000 174.000 384.000
Egenkapital: 819.000 846.000 600.000 605.000 572.000
Regnskap for  Hantek Audio As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.050.000 6.075.000 5.060.000 5.690.000 4.856.000
Driftskostnader -4.107.000 -5.725.000 -4.881.000 -5.451.000 -4.472.000
Driftsresultat -56.000 349.000 179.000 238.000 383.000
Finansinntekter 68.000 19.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -38.000 -43.000 -46.000 -65.000 0
Finans 30.000 -24.000 -44.000 -64.000 2.000
Resultat før skatt -26.000 327.000 136.000 174.000 384.000
Skattekostnad 0 -80.000 -41.000 -41.000 -103.000
Årsresultat -26.000 246.000 95.000 133.000 281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 956.000 983.000 92.000 74.000 96.000
Sum omløpsmidler 483.000 973.000 1.805.000 2.448.000 1.260.000
Sum eiendeler 1.439.000 1.956.000 1.897.000 2.522.000 1.356.000
Sum opptjent egenkapital 719.000 746.000 500.000 505.000 472.000
Sum egenkapital 819.000 846.000 600.000 605.000 572.000
Sum langsiktig gjeld 89.000 187.000 537.000 985.000 0
Sum kortsiktig gjeld 531.000 924.000 761.000 932.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 1.439.000 1.957.000 1.898.000 2.522.000 1.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.945.000 6.075.000 5.053.000 5.690.000 4.856.000
Andre inntekter 105.000 0 7.000 0 0
Driftsinntekter 4.050.000 6.075.000 5.060.000 5.690.000 4.856.000
Varekostnad -2.105.000 -2.992.000 -2.714.000 -3.035.000 -2.340.000
Lønninger -1.248.000 -1.593.000 -1.273.000 -1.367.000 -1.320.000
Avskrivning -27.000 -40.000 -29.000 -27.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -727.000 -1.100.000 -865.000 -1.022.000 -786.000
Driftskostnader -4.107.000 -5.725.000 -4.881.000 -5.451.000 -4.472.000
Driftsresultat -56.000 349.000 179.000 238.000 383.000
Finansinntekter 68.000 19.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -38.000 -43.000 -46.000 -65.000 0
Finans 30.000 -24.000 -44.000 -64.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000 -200.000
Årsresultat -26.000 246.000 95.000 133.000 281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 14.000 8.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 38.000 79.000 66.000 93.000
Sum varige driftsmidler 11.000 38.000 79.000 66.000 93.000
Sum finansielle anleggsmidler 945.000 945.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 956.000 983.000 92.000 74.000 96.000
Varebeholdning 61.000 152.000 67.000 118.000 83.000
Kundefordringer 89.000 214.000 51.000 205.000 253.000
Andre fordringer 73.000 76.000 16.000 33.000 37.000
Sum investeringer 0 0 945.000 945.000 0
Kasse, bank 261.000 532.000 483.000 715.000 887.000
Sum omløpsmidler 483.000 973.000 1.805.000 2.448.000 1.260.000
Sum eiendeler 1.439.000 1.956.000 1.897.000 2.522.000 1.356.000
Sum opptjent egenkapital 719.000 746.000 500.000 505.000 472.000
Sum egenkapital 819.000 846.000 600.000 605.000 572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 89.000 187.000 537.000 985.000 0
Leverandørgjeld 142.000 370.000 232.000 373.000 183.000
Betalbar skatt 0 67.000 46.000 46.000 107.000
Skyldig offentlige avgifter 232.000 332.000 211.000 277.000 189.000
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 157.000 155.000 171.000 137.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 531.000 924.000 761.000 932.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 1.439.000 1.957.000 1.898.000 2.522.000 1.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -48.000 49.000 1.044.000 1.516.000 476.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 2.4 2.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 2.3 2.5 1.5
Soliditet 56.9 43.2 31.6 2 42.2
Resultatgrad -1.4 5.7 3.5 4.2 7.9
Rentedekningsgrad -1.5 8.1 3.9 3.7
Gjeldsgrad 0.8 1.3 2.2 3.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 18.8 9.5 9.5 28.4
Signatur
22.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.04.2020
PROKURA I FELLESSKAP
SØRENSEN JON REIDAR
PROKURA I FELLESSKAP
HANSEN FREDRIK GEIR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex