Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harald Bøe AS
Juridisk navn:  Harald Bøe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90982858
Fjellvegen 11 Fjellvegen 11 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 995667630
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/4/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.41%
Resultat  
  
52.78%
Egenkapital  
  
-11.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 237.000 227.000 335.000 472.000 235.000
Resultat: -34.000 -72.000 -90.000 -63.000 -144.000
Egenkapital: 218.000 245.000 301.000 369.000 415.000
Regnskap for  Harald Bøe AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 237.000 227.000 335.000 472.000 235.000
Driftskostnader -265.000 -293.000 -428.000 -535.000 -377.000
Driftsresultat -28.000 -66.000 -91.000 -63.000 -142.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -7.000 -7.000 0 0 -2.000
Finans -7.000 -6.000 1.000 0 -2.000
Resultat før skatt -34.000 -72.000 -90.000 -63.000 -144.000
Skattekostnad 8.000 16.000 22.000 17.000 39.000
Årsresultat -27.000 -56.000 -68.000 -46.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 247.000 160.000 311.000 454.000
Sum omløpsmidler 133.000 258.000 262.000 298.000 128.000
Sum eiendeler 468.000 505.000 422.000 609.000 582.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 145.000 201.000 269.000 315.000
Sum egenkapital 218.000 245.000 301.000 369.000 415.000
Sum langsiktig gjeld 228.000 173.000 23.000 45.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 87.000 97.000 195.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 505.000 421.000 609.000 581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 193.000 101.000 115.000 472.000 235.000
Andre inntekter 44.000 125.000 220.000 0 0
Driftsinntekter 237.000 227.000 335.000 472.000 235.000
Varekostnad -47.000 -24.000 -12.000 -6.000 -15.000
Lønninger -1.000 -1.000 -83.000 -167.000 -1.000
Avskrivning -72.000 -120.000 -131.000 -161.000 -185.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -148.000 -202.000 -201.000 -176.000
Driftskostnader -265.000 -293.000 -428.000 -535.000 -377.000
Driftsresultat -28.000 -66.000 -91.000 -63.000 -142.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -7.000 -7.000 0 0 -2.000
Finans -7.000 -6.000 1.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -56.000 -68.000 -46.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 266.000 208.000 117.000 199.000 273.000
Driftsløsøre 69.000 39.000 43.000 112.000 181.000
Sum varige driftsmidler 335.000 247.000 160.000 311.000 454.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 335.000 247.000 160.000 311.000 454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 26.000 83.000 67.000
Andre fordringer 33.000 37.000 6.000 8.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 96.000 221.000 230.000 208.000 53.000
Sum omløpsmidler 133.000 258.000 262.000 298.000 128.000
Sum eiendeler 468.000 505.000 422.000 609.000 582.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 145.000 201.000 269.000 315.000
Sum egenkapital 218.000 245.000 301.000 369.000 415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 8.000 23.000 45.000 79.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 228.000 173.000 23.000 45.000 88.000
Leverandørgjeld 14.000 79.000 0 44.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 17.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 90.000 96.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 39.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 87.000 97.000 195.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 505.000 421.000 609.000 581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 171.000 165.000 103.000 50.000
Likviditetsgrad 1 6.3 3 2.7 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 6.3 3 2.7 1.5 1.6
Soliditet 46.7 48.5 71.5 60.6 71.4
Resultatgrad -11.8 -29.1 -27.2 -13.3 -60.4
Rentedekningsgrad -9.4
Gjeldsgrad 1.1 1.1 0.4 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet -12.9 -21.4 -10.3 -24.4
Signatur
11.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
HARALD BØE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex