Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harald Kihle
Juridisk navn:  Harald Kihle
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90685073
Wilhelm Klems Gate 3 Wilhelm Klems Gate 3 Fax:
3183 Horten 3183 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 977151619
Aksjekapital: 100 NOK
Etableringsdato: 10/30/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: System Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1050%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.000 2.000 10.000 16.000 11.000
Resultat: -28.000 -56.000 -51.000 -75.000 -101.000
Egenkapital: 947.000 975.000 1.031.000 1.082.000 1.157.000
Regnskap for  Harald Kihle
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.000 2.000 10.000 16.000 11.000
Driftskostnader -51.000 -59.000 -61.000 -92.000 -114.000
Driftsresultat -28.000 -56.000 -52.000 -76.000 -103.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -28.000 -56.000 -51.000 -75.000 -101.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -56.000 -51.000 -75.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 921.000 921.000 921.000 908.000 908.000
Sum omløpsmidler 25.000 54.000 110.000 213.000 268.000
Sum eiendeler 946.000 975.000 1.031.000 1.121.000 1.176.000
Sum opptjent egenkapital 847.000 875.000 931.000 982.000 1.057.000
Sum egenkapital 947.000 975.000 1.031.000 1.082.000 1.157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 40.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 947.000 975.000 1.031.000 1.122.000 1.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.000 5.000
Andre inntekter 23.000 2.000 10.000 16.000 7.000
Driftsinntekter 23.000 2.000 10.000 16.000 11.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -6.000 -13.000 0 -9.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -53.000 -48.000 -92.000 -105.000
Driftskostnader -51.000 -59.000 -61.000 -92.000 -114.000
Driftsresultat -28.000 -56.000 -52.000 -76.000 -103.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -56.000 -51.000 -75.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 921.000 921.000 921.000 908.000 908.000
Sum varige driftsmidler 921.000 921.000 921.000 908.000 908.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 921.000 921.000 921.000 908.000 908.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 16.000 17.000 19.000 30.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 36.000 91.000 183.000 239.000
Sum omløpsmidler 25.000 54.000 110.000 213.000 268.000
Sum eiendeler 946.000 975.000 1.031.000 1.121.000 1.176.000
Sum opptjent egenkapital 847.000 875.000 931.000 982.000 1.057.000
Sum egenkapital 947.000 975.000 1.031.000 1.082.000 1.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 40.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 40.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 947.000 975.000 1.031.000 1.122.000 1.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 54.000 110.000 173.000 248.000
Likviditetsgrad 1 5.3 13.4
Likviditetsgrad 2 0 0 5.3 13.4
Soliditet 100.0 1 1 96.4 98.3
Resultatgrad -121.7 - -936.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -3.0 -5.7 -4.9 -6.7 -8.6
Signatur
19.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex