Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haraldsgata 184 As
Juridisk navn:  Haraldsgata 184 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52713844
Otto Blehrs Vei 39A Haraldsgata 184 Fax:
1397 Nesøya 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 965844228
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Akb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.33%
Resultat  
  
93.52%
Egenkapital  
  
-2.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 104.000 96.000 130.000 200.000 200.000
Resultat: -19.000 -293.000 -18.000 83.000 77.000
Egenkapital: 261.000 267.000 247.000 260.000 247.000
Regnskap for  Haraldsgata 184 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 104.000 96.000 130.000 200.000 200.000
Driftskostnader -103.000 -372.000 -128.000 -92.000 -97.000
Driftsresultat 2.000 -276.000 2.000 108.000 103.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -21.000 -17.000 -21.000 -27.000 -29.000
Finans -21.000 -17.000 -19.000 -25.000 -26.000
Resultat før skatt -19.000 -293.000 -18.000 83.000 77.000
Skattekostnad 0 69.000 5.000 -20.000 -20.000
Årsresultat -19.000 -224.000 -13.000 63.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.041.000 425.000 711.000 719.000 728.000
Sum omløpsmidler 7.000 637.000 14.000 36.000 48.000
Sum eiendeler 1.048.000 1.062.000 725.000 755.000 776.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -157.000 67.000 80.000 67.000
Sum egenkapital 261.000 267.000 247.000 260.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 793.000 794.000 378.000 420.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld -6.000 1.000 100.000 75.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 1.047.000 1.062.000 725.000 755.000 776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 104.000 96.000 130.000 200.000 200.000
Driftsinntekter 104.000 96.000 130.000 200.000 200.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -372.000 -120.000 -84.000 -89.000
Driftskostnader -103.000 -372.000 -128.000 -92.000 -97.000
Driftsresultat 2.000 -276.000 2.000 108.000 103.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -21.000 -17.000 -21.000 -27.000 -29.000
Finans -21.000 -17.000 -19.000 -25.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000 -50.000
Årsresultat -19.000 -224.000 -13.000 63.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 711.000 425.000 711.000 719.000 728.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 711.000 425.000 711.000 719.000 728.000
Sum finansielle anleggsmidler 330.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.041.000 425.000 711.000 719.000 728.000
Varebeholdning 0 286.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 14.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 29.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 38.000 0 7.000 43.000
Sum omløpsmidler 7.000 637.000 14.000 36.000 48.000
Sum eiendeler 1.048.000 1.062.000 725.000 755.000 776.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -157.000 67.000 80.000 67.000
Sum egenkapital 261.000 267.000 247.000 260.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 7.000 7.000 11.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 793.000 794.000 378.000 420.000 455.000
Leverandørgjeld -6.000 1.000 9.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 20.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 91.000 5.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld -6.000 1.000 100.000 75.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 1.047.000 1.062.000 725.000 755.000 776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 636.000 -86.000 -39.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 -1.2 6 0.1 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 -1.2 3 0.1 0.5 0.7
Soliditet 24.9 25.1 34.1 34.4 31.8
Resultatgrad 1.9 -287.5 1.5 5 51.5
Rentedekningsgrad 0.1 -16.2 0.1 4 3.7
Gjeldsgrad 3 3 1.9 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.6 14.6 13.7
Signatur
01.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex