Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haraldsgata Legekontor As
Juridisk navn:  Haraldsgata Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52717627
c/o BELTRAN Haraldsgata 148 c/o BELTRAN Haraldsgata 148 Fax:
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 917519137
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/13/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amanda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.17%
Resultat  
  
-182.94%
Egenkapital  
  
-26.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.344.000 4.890.000 3.997.000 4.352.000
Resultat: -175.000 211.000 167.000 441.000
Egenkapital: 493.000 668.000 504.000 36.000
Regnskap for  Haraldsgata Legekontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.344.000 4.890.000 3.997.000 4.352.000
Driftskostnader -4.517.000 -4.681.000 -3.830.000 -3.911.000
Driftsresultat -173.000 210.000 167.000 441.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -175.000 211.000 167.000 441.000
Skattekostnad -46.000 -38.000 0
Årsresultat -175.000 164.000 129.000 441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 505.000 148.000 93.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.279.000 1.595.000 843.000 540.000
Sum eiendeler 1.784.000 1.743.000 936.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 458.000 632.000 468.000 0
Sum egenkapital 493.000 668.000 504.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.291.000 1.075.000 433.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 1.785.000 1.743.000 937.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 586.000 4.890.000 3.997.000 4.352.000
Andre inntekter 3.758.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.344.000 4.890.000 3.997.000 4.352.000
Varekostnad -15.000 0 0
Lønninger -2.955.000 -2.796.000 -2.830.000 -2.248.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.562.000 -1.870.000 -1.000.000 -1.663.000
Driftskostnader -4.517.000 -4.681.000 -3.830.000 -3.911.000
Driftsresultat -173.000 210.000 167.000 441.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -175.000 164.000 129.000 441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 148.000 148.000 93.000 16.000
Fast eiendom 124.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 141.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 216.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 505.000 148.000 93.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.275.000 1.591.000 839.000 536.000
Sum omløpsmidler 1.279.000 1.595.000 843.000 540.000
Sum eiendeler 1.784.000 1.743.000 936.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 458.000 632.000 468.000 0
Sum egenkapital 493.000 668.000 504.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 0 0
Betalbar skatt 186.000 186.000 140.000 0
Skyldig offentlige avgifter 462.000 542.000 201.000 68.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 619.000 323.000 91.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 1.291.000 1.075.000 433.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 1.785.000 1.743.000 937.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 520.000 410.000 461.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.5 1.9 6.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.5 1.9 6.8
Soliditet 27.6 38.3 53.8 31.3
Resultatgrad -4.0 4.3 4.2 10.1
Rentedekningsgrad -173.0
Gjeldsgrad 2.6 1.6 0.9 2.2
Total kapitalrentabilitet -9.7 1 17.8 383.5
Signatur
05.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex