Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hardanger Byggsenter As
Juridisk navn:  Hardanger Byggsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56553200
Hardangerfjordvegen 63 Hardangerfjordvegen 63 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 936099688
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 12/28/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ole Hermansen
Utvikling:
Omsetning  
  
15.31%
Resultat  
  
63.46%
Egenkapital  
  
10.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.856.000 21.555.000 24.254.000 23.516.000 22.871.000
Resultat: 4.433.000 2.712.000 3.722.000 4.515.000 2.142.000
Egenkapital: 25.020.000 22.563.000 20.447.000 18.111.000 14.686.000
Regnskap for  Hardanger Byggsenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.856.000 21.555.000 24.254.000 23.516.000 22.871.000
Driftskostnader -20.511.000 -18.897.000 -20.536.000 -18.960.000 -20.571.000
Driftsresultat 4.345.000 2.659.000 3.717.000 4.555.000 2.300.000
Finansinntekter 94.000 84.000 68.000 69.000 3.000
Finanskostnader -5.000 -32.000 -63.000 -109.000 -160.000
Finans 89.000 52.000 5.000 -40.000 -157.000
Resultat før skatt 4.433.000 2.712.000 3.722.000 4.515.000 2.142.000
Skattekostnad -977.000 -595.000 -861.000 -1.090.000 -539.000
Årsresultat 3.457.000 2.117.000 2.861.000 3.425.000 1.603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.217.000 10.160.000 9.764.000 9.567.000 13.417.000
Sum omløpsmidler 21.816.000 17.351.000 16.244.000 15.510.000 11.374.000
Sum eiendeler 32.033.000 27.511.000 26.008.000 25.077.000 24.791.000
Sum opptjent egenkapital 24.870.000 22.413.000 20.297.000 17.961.000 14.536.000
Sum egenkapital 25.020.000 22.563.000 20.447.000 18.111.000 14.686.000
Sum langsiktig gjeld 435.000 937.000 2.786.000 3.928.000
Sum kortsiktig gjeld 7.012.000 4.513.000 4.624.000 4.179.000 6.178.000
Sum gjeld og egenkapital 32.032.000 27.511.000 26.008.000 25.076.000 24.792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.856.000 21.555.000 23.920.000 23.250.000 22.789.000
Andre inntekter 0 334.000 266.000 82.000
Driftsinntekter 24.856.000 21.555.000 24.254.000 23.516.000 22.871.000
Varekostnad -11.835.000 -9.835.000 -12.308.000 -10.774.000 -12.434.000
Lønninger -5.582.000 -5.911.000 -5.617.000 -5.608.000 -5.269.000
Avskrivning -496.000 -529.000 -473.000 -492.000 -575.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.598.000 -2.622.000 -2.138.000 -2.086.000 -1.775.000
Driftskostnader -20.511.000 -18.897.000 -20.536.000 -18.960.000 -20.571.000
Driftsresultat 4.345.000 2.659.000 3.717.000 4.555.000 2.300.000
Finansinntekter 94.000 84.000 68.000 69.000 3.000
Finanskostnader -5.000 -32.000 -63.000 -109.000 -160.000
Finans 89.000 52.000 5.000 -40.000 -157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -525.000 0 0
Årsresultat 3.457.000 2.117.000 2.861.000 3.425.000 1.603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 212.000 174.000 158.000 189.000 198.000
Fast eiendom 6.010.000 6.158.000 6.307.000 6.455.000 10.115.000
Maskiner anlegg 1.075.000 1.413.000 1.266.000 933.000 1.246.000
Driftsløsøre 283.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.367.000 7.571.000 7.573.000 7.388.000 11.361.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.638.000 2.415.000 2.033.000 1.991.000 1.859.000
Sum anleggsmidler 10.217.000 10.160.000 9.764.000 9.567.000 13.417.000
Varebeholdning 13.236.000 22.893.000 18.138.000 22.157.000 10.296.000
Kundefordringer 1.968.000 1.109.000 2.035.000 1.620.000 3.208.000
Andre fordringer 30.000 31.000 51.000 27.000 315.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.510.000 4.699.000 4.847.000 2.709.000 2.619.000
Sum omløpsmidler 21.816.000 17.351.000 16.244.000 15.510.000 11.374.000
Sum eiendeler 32.033.000 27.511.000 26.008.000 25.077.000 24.791.000
Sum opptjent egenkapital 24.870.000 22.413.000 20.297.000 17.961.000 14.536.000
Sum egenkapital 25.020.000 22.563.000 20.447.000 18.111.000 14.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 435.000 937.000 2.786.000 3.928.000
Leverandørgjeld 1.095.000 1.081.000 1.194.000 842.000 1.047.000
Betalbar skatt 1.015.000 611.000 831.000 1.081.000 529.000
Skyldig offentlige avgifter 1.158.000 1.278.000 1.179.000 1.185.000 1.611.000
Utbytte -1.000.000 0 -525.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.745.000 1.542.000 896.000 1.071.000 2.991.000
Sum kortsiktig gjeld 7.012.000 4.513.000 4.624.000 4.179.000 6.178.000
Sum gjeld og egenkapital 32.032.000 27.511.000 26.008.000 25.076.000 24.792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.804.000 12.838.000 11.620.000 11.331.000 5.196.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.8 3.5 3.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 -1.2 -0.4 -1.6 0.2
Soliditet 78.1 8 78.6 72.2 59.2
Resultatgrad 17.5 12.3 15.3 19.4 10.1
Rentedekningsgrad 869.0 83.1 5 41.8 14.4
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.3 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 13.9 1 14.6 18.4 9.3
Signatur
03.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2009
Prokura kvar for seg:
Steinar Gravdal
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex