Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hardanger Fjord Lodge As
Juridisk navn:  Hardanger Fjord Lodge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98088894
Sunndalsvegen 631 Sunndalsvegen 631 Fax:
5476 Mauranger 5476 Mauranger
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 918369805
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/29/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Regnskapsfører: Aktivapluss AS
Utvikling:
Omsetning  
  
77.51%
Resultat  
  
148.05%
Egenkapital  
  
7.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.597.000 1.463.000 1.186.000 1.173.000
Resultat: 635.000 256.000 7.000 222.000
Egenkapital: 217.000 201.000 204.000 199.000
Regnskap for  Hardanger Fjord Lodge As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.597.000 1.463.000 1.186.000 1.173.000
Driftskostnader -1.961.000 -1.197.000 -1.177.000 -950.000
Driftsresultat 637.000 265.000 9.000 222.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -9.000 -2.000 0
Finans -2.000 -9.000 -2.000 0
Resultat før skatt 635.000 256.000 7.000 222.000
Skattekostnad -140.000 -57.000 -2.000 -53.000
Årsresultat 495.000 199.000 5.000 169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 196.000 19.000 25.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.544.000 518.000 263.000 230.000
Sum eiendeler 1.740.000 537.000 288.000 255.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 171.000 174.000 169.000
Sum egenkapital 217.000 201.000 204.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 337.000 84.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.740.000 538.000 288.000 255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.596.000 1.463.000 1.184.000 1.171.000
Andre inntekter 1.000 0 2.000 2.000
Driftsinntekter 2.597.000 1.463.000 1.186.000 1.173.000
Varekostnad -456.000 -379.000 -495.000 -233.000
Lønninger -404.000 -154.000 -38.000 -3.000
Avskrivning -29.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.072.000 -658.000 -638.000 -708.000
Driftskostnader -1.961.000 -1.197.000 -1.177.000 -950.000
Driftsresultat 637.000 265.000 9.000 222.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -9.000 -2.000 0
Finans -2.000 -9.000 -2.000 0
Konsernbidrag -479.000 -202.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 495.000 199.000 5.000 169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 196.000 19.000 25.000 25.000
Sum varige driftsmidler 196.000 19.000 25.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 196.000 19.000 25.000 25.000
Varebeholdning 87.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 109.000 106.000 39.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.348.000 413.000 224.000 222.000
Sum omløpsmidler 1.544.000 518.000 263.000 230.000
Sum eiendeler 1.740.000 537.000 288.000 255.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 171.000 174.000 169.000
Sum egenkapital 217.000 201.000 204.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 895.000 276.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 489.000 29.000 60.000 0
Betalbar skatt 0 2.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 8.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 24.000 6.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 337.000 84.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 1.740.000 538.000 288.000 255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 181.000 179.000 174.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.5 3.1 4.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.5 3.1 4.1
Soliditet 12.5 37.4 70.8 7
Resultatgrad 24.5 18.1 0.8 18.9
Rentedekningsgrad 212.3 29.4 4.5
Gjeldsgrad 7.0 1.7 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 36.7 49.3 3.1 87.1
Signatur
12.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex