Hardangerbadet As
Juridisk navn:  Hardangerbadet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hardangerfjordvegen 615 Hardangerfjordvegen 615 Fax:
5610 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 992635916
Aksjekapital: 2.731.200 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 3/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
224.53%
Resultat  
  
-58.22%
Egenkapital  
  
-39.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.389.000 428.000 1.204.000 0 0
Resultat: -837.000 -529.000 -555.000 -90.000 -184.000
Egenkapital: 1.512.000 2.492.000 1.519.000 2.074.000 2.164.000
Regnskap for  Hardangerbadet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.389.000 428.000 1.204.000 0 0
Driftskostnader -2.234.000 -961.000 -1.765.000 -100.000 -213.000
Driftsresultat -845.000 -533.000 -561.000 -100.000 -213.000
Finansinntekter 12.000 4.000 6.000 10.000 30.000
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans 9.000 4.000 6.000 10.000 30.000
Resultat før skatt -837.000 -529.000 -555.000 -90.000 -184.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -981.000 -529.000 -555.000 -90.000 -184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000 3.347.000 7.327.000 4.609.000 4.253.000
Sum omløpsmidler 5.009.000 2.787.000 2.751.000 1.765.000 2.484.000
Sum eiendeler 5.272.000 6.134.000 10.078.000 6.374.000 6.737.000
Sum opptjent egenkapital -2.475.000 -1.494.000 -965.000 -410.000 -320.000
Sum egenkapital 1.512.000 2.492.000 1.519.000 2.074.000 2.164.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Sum kortsiktig gjeld 3.760.000 242.000 5.159.000 900.000 1.172.000
Sum gjeld og egenkapital 5.271.000 6.134.000 10.078.000 6.374.000 6.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 428.000 1.204.000 0 0
Andre inntekter 1.270.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.389.000 428.000 1.204.000 0 0
Varekostnad -78.000 -428.000 -1.204.000 0 0
Lønninger -993.000 -380.000 -392.000 -22.000 -111.000
Avskrivning -4.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.159.000 -153.000 -169.000 -78.000 -102.000
Driftskostnader -2.234.000 -961.000 -1.765.000 -100.000 -213.000
Driftsresultat -845.000 -533.000 -561.000 -100.000 -213.000
Finansinntekter 12.000 4.000 6.000 10.000 30.000
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans 9.000 4.000 6.000 10.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -981.000 -529.000 -555.000 -90.000 -184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 52.000 3.317.000 7.297.000 4.579.000 4.223.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 208.000 3.317.000 7.297.000 4.579.000 4.223.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 263.000 3.347.000 7.327.000 4.609.000 4.253.000
Varebeholdning 81.000 0 0 0 0
Kundefordringer 2.135.000 0 1.204.000 0 0
Andre fordringer 102.000 10.000 1.254.000 0 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.691.000 2.777.000 293.000 1.765.000 2.433.000
Sum omløpsmidler 5.009.000 2.787.000 2.751.000 1.765.000 2.484.000
Sum eiendeler 5.272.000 6.134.000 10.078.000 6.374.000 6.737.000
Sum opptjent egenkapital -2.475.000 -1.494.000 -965.000 -410.000 -320.000
Sum egenkapital 1.512.000 2.492.000 1.519.000 2.074.000 2.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Leverandørgjeld 772.000 126.000 4.134.000 347.000 346.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.160.000 67.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.829.000 49.000 1.025.000 553.000 826.000
Sum kortsiktig gjeld 3.760.000 242.000 5.159.000 900.000 1.172.000
Sum gjeld og egenkapital 5.271.000 6.134.000 10.078.000 6.374.000 6.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.249.000 2.545.000 -2.408.000 865.000 1.312.000
Likviditetsgrad 1 1.3 11.5 0.5 2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 11.5 0.5 2 2.2
Soliditet 28.7 40.6 15.1 32.5 32.1
Resultatgrad -60.8 -124.5 -46.6
Rentedekningsgrad -281.7
Gjeldsgrad 2.5 1.5 5.6 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet -15.8 -8.6 -5.5 -1.4 -2.7
Signatur
14.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex