Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hareid Legesenter As
Juridisk navn:  Hareid Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70037700
Kjøpmannsgata 16 Kjøpmannsgata 16 Fax:
6060 Hareid 6060 Hareid
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 820392442
Aksjekapital: 135.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.09%
Resultat  
  
159.55%
Egenkapital  
  
145.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 8.020.000 5.073.000 4.762.000 2.849.000
Resultat: 240.000 -403.000 639.000 452.000
Egenkapital: 78.000 -173.000 202.000 138.000
Regnskap for  Hareid Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.020.000 5.073.000 4.762.000 2.849.000
Driftskostnader -7.723.000 -5.471.000 -4.118.000 -2.389.000
Driftsresultat 297.000 -398.000 644.000 460.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -56.000 -6.000 -5.000 -8.000
Finans -56.000 -6.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt 240.000 -403.000 639.000 452.000
Skattekostnad -53.000 89.000 -143.000 -104.000
Årsresultat 188.000 -315.000 496.000 348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.802.000 119.000 152.000 59.000
Sum omløpsmidler 1.154.000 679.000 844.000 946.000
Sum eiendeler 2.956.000 798.000 996.000 1.005.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -263.000 112.000 48.000
Sum egenkapital 78.000 -173.000 202.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 1.547.000 1.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 970.000 792.000 866.000
Sum gjeld og egenkapital 2.955.000 798.000 996.000 1.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.655.000 3.822.000 4.282.000 2.363.000
Andre inntekter 2.365.000 1.251.000 481.000 487.000
Driftsinntekter 8.020.000 5.073.000 4.762.000 2.849.000
Varekostnad -463.000 -389.000 -317.000 -262.000
Lønninger -3.671.000 -3.232.000 -2.703.000 -1.551.000
Avskrivning -155.000 -33.000 -22.000 -17.000
Nedskrivning -17.000 0 0
Andre driftskostnader -3.417.000 -1.817.000 -1.076.000 -559.000
Driftskostnader -7.723.000 -5.471.000 -4.118.000 -2.389.000
Driftsresultat 297.000 -398.000 644.000 460.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -56.000 -6.000 -5.000 -8.000
Finans -56.000 -6.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -300.000
Årsresultat 188.000 -315.000 496.000 348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.802.000 119.000 152.000 58.000
Sum varige driftsmidler 1.802.000 119.000 152.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.802.000 119.000 152.000 59.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 69.000 100.000 0 0
Andre fordringer 466.000 285.000 666.000 511.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 619.000 294.000 178.000 435.000
Sum omløpsmidler 1.154.000 679.000 844.000 946.000
Sum eiendeler 2.956.000 798.000 996.000 1.005.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -263.000 112.000 48.000
Sum egenkapital 78.000 -173.000 202.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 1.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.547.000 1.000 2.000 0
Leverandørgjeld 319.000 263.000 192.000 132.000
Betalbar skatt 140.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 181.000 171.000 154.000
Utbytte 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 835.000 526.000 289.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 1.331.000 970.000 792.000 866.000
Sum gjeld og egenkapital 2.955.000 798.000 996.000 1.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -177.000 -291.000 52.000 80.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 1.1 1.1
Soliditet 2.6 -21.7 20.3 13.7
Resultatgrad 3.7 -7.8 13.5 16.1
Rentedekningsgrad 5.3 -66.3 128.8 57.5
Gjeldsgrad 36.9 -5.6 3.9 6.3
Total kapitalrentabilitet 10.0 -49.9 64.8 45.8
Signatur
16.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex