Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harestua Bilistservice AS
Juridisk navn:  Harestua Bilistservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61323047
Postboks 93 Hadelandsveien 843 Fax: 61323670
2716 Harestua 2743 Harestua
Fylke: Kommune:
Viken Lunner
Org.nr: 981982916
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/28/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.87%
Resultat  
  
60.81%
Egenkapital  
  
18.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.013.000 29.005.000 29.515.000 27.915.000 25.530.000
Resultat: 2.298.000 1.429.000 967.000 1.432.000 1.493.000
Egenkapital: 11.892.000 10.058.000 8.839.000 9.138.000 8.558.000
Regnskap for  Harestua Bilistservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.013.000 29.005.000 29.515.000 27.915.000 25.530.000
Driftskostnader -24.947.000 -28.122.000 -28.476.000 -26.524.000 -24.083.000
Driftsresultat 2.067.000 882.000 1.040.000 1.390.000 1.447.000
Finansinntekter 277.000 572.000 -72.000 42.000 48.000
Finanskostnader -45.000 -25.000 -1.000 0 -1.000
Finans 232.000 547.000 -73.000 42.000 47.000
Resultat før skatt 2.298.000 1.429.000 967.000 1.432.000 1.493.000
Skattekostnad -465.000 -210.000 -265.000 -353.000 -379.000
Årsresultat 1.834.000 1.219.000 702.000 1.079.000 1.115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 997.000 1.258.000 1.329.000 1.421.000 1.634.000
Sum omløpsmidler 12.741.000 10.869.000 10.591.000 10.322.000 8.876.000
Sum eiendeler 13.738.000 12.127.000 11.920.000 11.743.000 10.510.000
Sum opptjent egenkapital 11.792.000 9.958.000 8.739.000 9.038.000 8.458.000
Sum egenkapital 11.892.000 10.058.000 8.839.000 9.138.000 8.558.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.846.000 2.068.000 3.080.000 2.605.000 1.951.000
Sum gjeld og egenkapital 13.738.000 12.126.000 11.919.000 11.743.000 10.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.612.000 28.662.000 29.031.000 27.390.000 24.967.000
Andre inntekter 400.000 343.000 484.000 525.000 563.000
Driftsinntekter 27.013.000 29.005.000 29.515.000 27.915.000 25.530.000
Varekostnad -20.776.000 -23.338.000 -23.963.000 -22.291.000 -19.939.000
Lønninger -2.851.000 -2.957.000 -2.805.000 -2.684.000 -2.649.000
Avskrivning -252.000 -450.000 -521.000 -513.000 -454.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.068.000 -1.377.000 -1.187.000 -1.036.000 -1.041.000
Driftskostnader -24.947.000 -28.122.000 -28.476.000 -26.524.000 -24.083.000
Driftsresultat 2.067.000 882.000 1.040.000 1.390.000 1.447.000
Finansinntekter 277.000 572.000 -72.000 42.000 48.000
Finanskostnader -45.000 -25.000 -1.000 0 -1.000
Finans 232.000 547.000 -73.000 42.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 0
Årsresultat 1.834.000 1.219.000 702.000 1.079.000 1.115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 205.000 214.000 198.000 165.000 125.000
Fast eiendom 68.000 80.000 93.000 105.000 117.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 723.000 963.000 1.039.000 1.151.000 1.392.000
Sum varige driftsmidler 792.000 1.043.000 1.131.000 1.256.000 1.509.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 997.000 1.258.000 1.329.000 1.421.000 1.634.000
Varebeholdning 800.000 763.000 676.000 743.000 834.000
Kundefordringer 217.000 171.000 279.000 319.000 159.000
Andre fordringer 73.000 30.000 126.000 78.000 6.000
Sum investeringer 4.667.000 5.120.000 3.897.000 0 0
Kasse, bank 6.984.000 4.785.000 5.614.000 9.181.000 7.876.000
Sum omløpsmidler 12.741.000 10.869.000 10.591.000 10.322.000 8.876.000
Sum eiendeler 13.738.000 12.127.000 11.920.000 11.743.000 10.510.000
Sum opptjent egenkapital 11.792.000 9.958.000 8.739.000 9.038.000 8.458.000
Sum egenkapital 11.892.000 10.058.000 8.839.000 9.138.000 8.558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 511.000 676.000 813.000 831.000 645.000
Betalbar skatt 455.000 227.000 298.000 393.000 403.000
Skyldig offentlige avgifter 299.000 326.000 331.000 311.000 281.000
Utbytte 0 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 581.000 839.000 639.000 570.000 623.000
Sum kortsiktig gjeld 1.846.000 2.068.000 3.080.000 2.605.000 1.951.000
Sum gjeld og egenkapital 13.738.000 12.126.000 11.919.000 11.743.000 10.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.895.000 8.801.000 7.511.000 7.717.000 6.925.000
Likviditetsgrad 1 6.9 5.3 3.4 4 4.5
Likviditetsgrad 2 6.5 4.9 3.2 3.7 4.1
Soliditet 86.6 82.9 74.2 77.8 81.4
Resultatgrad 7.7 3 3.5 5 5.7
Rentedekningsgrad 45.9 35.3 1 1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.1 1 8.1 12.2 14.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex