Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartvig Lea Invest As
Juridisk navn:  Hartvig Lea Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51595562
Gjerdestien 26B Gjerdestien 26B Fax: 51595562
4045 Hafrsfjord 4045 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 939341692
Aksjekapital: 248.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bente Ottøy Salte
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-83.07%
Egenkapital  
  
-35.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 1.344.000 983.000 938.000 1.228.000
Resultat: 694.000 4.099.000 185.000 -335.000 -89.000
Egenkapital: 6.023.000 9.300.000 5.332.000 5.587.000 6.145.000
Regnskap for  Hartvig Lea Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 1.344.000 983.000 938.000 1.228.000
Driftskostnader -330.000 -215.000 -344.000 -376.000 -852.000
Driftsresultat -331.000 1.128.000 638.000 561.000 376.000
Finansinntekter 1.025.000 4.363.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.392.000 -454.000 -897.000 -465.000
Finans 1.024.000 2.971.000 -454.000 -896.000 -464.000
Resultat før skatt 694.000 4.099.000 185.000 -335.000 -89.000
Skattekostnad 60.000 -162.000 -26.000 -13.000 66.000
Årsresultat 754.000 3.937.000 159.000 -348.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.415.000 5.958.000 14.600.000 14.771.000 11.025.000
Sum omløpsmidler 723.000 4.779.000 629.000 1.144.000 5.474.000
Sum eiendeler 10.138.000 10.737.000 15.229.000 15.915.000 16.499.000
Sum opptjent egenkapital 5.775.000 9.052.000 5.115.000 5.370.000 5.928.000
Sum egenkapital 6.023.000 9.300.000 5.332.000 5.587.000 6.145.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 140.000 7.999.000 8.636.000 9.135.000
Sum kortsiktig gjeld 4.035.000 1.296.000 1.897.000 1.693.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 10.138.000 10.736.000 15.228.000 15.916.000 16.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 1.344.000 983.000 938.000 1.228.000
Driftsinntekter 0 1.344.000 983.000 938.000 1.228.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -27.000 -26.000 -29.000 -21.000 -168.000
Avskrivning 0 0 -171.000 -179.000 -255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -303.000 -189.000 -144.000 -176.000 -429.000
Driftskostnader -330.000 -215.000 -344.000 -376.000 -852.000
Driftsresultat -331.000 1.128.000 638.000 561.000 376.000
Finansinntekter 1.025.000 4.363.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.392.000 -454.000 -897.000 -465.000
Finans 1.024.000 2.971.000 -454.000 -896.000 -464.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.031.000 0 -413.000 -211.000 0
Årsresultat 754.000 3.937.000 159.000 -348.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 10.209.000 10.380.000 10.555.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 0 0 10.209.000 10.380.000 10.559.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.415.000 5.958.000 4.391.000 4.391.000 465.000
Sum anleggsmidler 9.415.000 5.958.000 14.600.000 14.771.000 11.025.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 123.000 14.000 328.000 313.000
Andre fordringer 31.000 0 0 0 27.000
Sum investeringer 0 0 413.000 413.000 4.804.000
Kasse, bank 692.000 4.656.000 201.000 404.000 331.000
Sum omløpsmidler 723.000 4.779.000 629.000 1.144.000 5.474.000
Sum eiendeler 10.138.000 10.737.000 15.229.000 15.915.000 16.499.000
Sum opptjent egenkapital 5.775.000 9.052.000 5.115.000 5.370.000 5.928.000
Sum egenkapital 6.023.000 9.300.000 5.332.000 5.587.000 6.145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 140.000 425.000 468.000 521.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 140.000 7.999.000 8.636.000 9.135.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 205.000 69.000 66.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 6.000 2.000 4.000 21.000
Utbytte -4.031.000 0 -413.000 -211.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.085.000 1.413.000 1.413.000 1.153.000
Sum kortsiktig gjeld 4.035.000 1.296.000 1.897.000 1.693.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 10.138.000 10.736.000 15.228.000 15.916.000 16.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.312.000 3.483.000 -1.268.000 -549.000 4.255.000
Likviditetsgrad 1 0.2 3.7 0.3 0.7 4.5
Likviditetsgrad 2 0.2 3.7 0.3 0.7 4.5
Soliditet 59.4 86.6 3 35.1 37.2
Resultatgrad 83.9 64.9 59.8 30.6
Rentedekningsgrad 0.8 1.4 0.6 0.8
Gjeldsgrad 0.7 0.2 1.9 1.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 6.8 51.1 4.2 3.5 2.3
Signatur
21.12.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANNEN.
Prokurister
21.12.2011
RANDI ELISE MARKVARDSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex