Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartvig Olsen Holding AS
Juridisk navn:  Hartvig Olsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005910
Strømsbusletta 1 Strømsbusletta 1 Fax:
4847 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 989037145
Aksjekapital: 1.191.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
60000%
Egenkapital  
  
212.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.995.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Egenkapital: 4.404.000 1.408.000 2.312.000 3.217.000 5.572.000
Regnskap for  Hartvig Olsen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 3.000.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.995.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Skattekostnad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Årsresultat 2.996.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.687.000 1.686.000 1.685.000 1.684.000 1.683.000
Sum omløpsmidler 3.774.000 1.513.000 2.623.000 3.672.000 3.889.000
Sum eiendeler 5.461.000 3.199.000 4.308.000 5.356.000 5.572.000
Sum opptjent egenkapital 3.135.000 139.000 1.044.000 0 3.907.000
Sum egenkapital 4.404.000 1.408.000 2.312.000 3.217.000 5.572.000
Sum langsiktig gjeld 1.058.000 1.491.000 1.695.000 2.139.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.462.000 3.199.000 4.308.000 5.356.000 5.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 3.000.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -900.000 0 0
Årsresultat 2.996.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 10.000 10.000 8.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.676.000 1.676.000 1.676.000 1.676.000 1.676.000
Sum anleggsmidler 1.687.000 1.686.000 1.685.000 1.684.000 1.683.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.774.000 1.513.000 2.623.000 3.672.000 3.889.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.774.000 1.513.000 2.623.000 3.672.000 3.889.000
Sum eiendeler 5.461.000 3.199.000 4.308.000 5.356.000 5.572.000
Sum opptjent egenkapital 3.135.000 139.000 1.044.000 0 3.907.000
Sum egenkapital 4.404.000 1.408.000 2.312.000 3.217.000 5.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.058.000 1.491.000 1.695.000 2.139.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -900.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.462.000 3.199.000 4.308.000 5.356.000 5.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.774.000 1.213.000 2.323.000 3.672.000 3.889.000
Likviditetsgrad 1 5 8.7
Likviditetsgrad 2 0 5 8.7 0 0.0
Soliditet 80.6 4 53.7 60.1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 1.3 0.9 0.7 0.0
Total kapitalrentabilitet 54.8 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
23.12.2016
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex