Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hasle Melkesamdrift DA
Juridisk navn:  Hasle Melkesamdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33063003
Hasle Undrumsdalveien 602 Undrumsdalveien 602 Fax:
3176 Undrumsdal 3176 Undrumsdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 990607885
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/25/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Re Revisjon As
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 5.788.000
Resultat: 52.000
Egenkapital: 252.000
Regnskap for  Hasle Melkesamdrift DA
Resultat 2020
Driftsinntekter 5.788.000
Driftskostnader -4.835.000
Driftsresultat 52.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 52.000
Skattekostnad
Årsresultat 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 638.000
Sum eiendeler 638.000
Sum opptjent egenkapital 124.000
Sum egenkapital 252.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 386.000
Sum gjeld og egenkapital 638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.051.000
Andre inntekter 738.000
Driftsinntekter 5.788.000
Varekostnad -4.602.000
Lønninger -233.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader -4.835.000
Driftsresultat 52.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 40.000
Kundefordringer 337.000
Andre fordringer 118.000
Sum investeringer 12.000
Kasse, bank 132.000
Sum omløpsmidler 638.000
Sum eiendeler 638.000
Sum opptjent egenkapital 124.000
Sum egenkapital 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 348.000
Betalbar skatt 8.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 23.000
Sum kortsiktig gjeld 386.000
Sum gjeld og egenkapital 638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 252.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 39.5
Resultatgrad 0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex