Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haug's Budbil AS
Juridisk navn:  Haug's Budbil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92027926
Aspelund 13 Aspelund 13 Fax:
3430 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 891402252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.21%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
5.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 981.000 915.000 1.559.000 1.537.000 1.443.000
Resultat: 137.000 137.000 373.000 587.000 500.000
Egenkapital: 2.591.000 2.456.000 2.440.000 2.313.000 2.009.000
Regnskap for  Haug's Budbil AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 981.000 915.000 1.559.000 1.537.000 1.443.000
Driftskostnader -967.000 -1.046.000 -1.136.000 -1.143.000 -1.050.000
Driftsresultat 13.000 -131.000 423.000 393.000 393.000
Finansinntekter 126.000 269.000 -50.000 195.000 111.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -4.000
Finans 124.000 268.000 -50.000 195.000 107.000
Resultat før skatt 137.000 137.000 373.000 587.000 500.000
Skattekostnad -3.000 29.000 -96.000 -95.000 -104.000
Årsresultat 135.000 166.000 277.000 492.000 396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.262.000 2.237.000 1.981.000 2.343.000 1.549.000
Sum omløpsmidler 609.000 598.000 861.000 593.000 872.000
Sum eiendeler 2.871.000 2.835.000 2.842.000 2.936.000 2.421.000
Sum opptjent egenkapital 2.480.000 2.345.000 2.329.000 2.203.000 1.898.000
Sum egenkapital 2.591.000 2.456.000 2.440.000 2.313.000 2.009.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 11.000 40.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 268.000 367.000 362.000 617.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 2.872.000 2.834.000 2.842.000 2.936.000 2.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 981.000 915.000 1.427.000 1.537.000 1.443.000
Andre inntekter 0 0 132.000 0 0
Driftsinntekter 981.000 915.000 1.559.000 1.537.000 1.443.000
Varekostnad 0 -1.000 0 0 -4.000
Lønninger -510.000 -542.000 -592.000 -549.000 -538.000
Avskrivning -73.000 -73.000 -91.000 -123.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -384.000 -430.000 -453.000 -471.000 -390.000
Driftskostnader -967.000 -1.046.000 -1.136.000 -1.143.000 -1.050.000
Driftsresultat 13.000 -131.000 423.000 393.000 393.000
Finansinntekter 126.000 269.000 -50.000 195.000 111.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -4.000
Finans 124.000 268.000 -50.000 195.000 107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 -150.000 -187.000 0
Årsresultat 135.000 166.000 277.000 492.000 396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 17.000
Fast eiendom 164.000 164.000 164.000 164.000 146.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 407.000 480.000 553.000 722.000 257.000
Sum varige driftsmidler 571.000 644.000 718.000 886.000 403.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.691.000 1.592.000 1.264.000 1.458.000 1.129.000
Sum anleggsmidler 2.262.000 2.237.000 1.981.000 2.343.000 1.549.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 109.000 51.000 72.000 82.000 90.000
Andre fordringer 47.000 36.000 54.000 132.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 453.000 510.000 736.000 378.000 757.000
Sum omløpsmidler 609.000 598.000 861.000 593.000 872.000
Sum eiendeler 2.871.000 2.835.000 2.842.000 2.936.000 2.421.000
Sum opptjent egenkapital 2.480.000 2.345.000 2.329.000 2.203.000 1.898.000
Sum egenkapital 2.591.000 2.456.000 2.440.000 2.313.000 2.009.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 11.000 40.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 11.000 40.000 5.000 0
Leverandørgjeld 9.000 18.000 14.000 267.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 62.000 73.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 74.000 34.000 31.000 70.000
Utbytte 0 -150.000 -150.000 -187.000 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 126.000 102.000 60.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 367.000 362.000 617.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 2.872.000 2.834.000 2.842.000 2.936.000 2.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 341.000 231.000 499.000 -24.000 460.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.6 2.4 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.3 1.6 2.4 1 2.1
Soliditet 90.2 86.7 85.9 78.8 8
Resultatgrad 1.3 -14.3 27.1 25.6 27.2
Rentedekningsgrad 6.5 98.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.8 4.9 13.1 2 20.8
Signatur
31.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex