Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haug Jordbruk AS
Juridisk navn:  Haug Jordbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62976999
Trudvangvegen 13 c/o Håvard Monthei Haug Trudvangvegen 13 Fax:
2123 Bruvoll 2123 Bruvoll
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 886604122
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
51.54%
Resultat  
  
362.3%
Egenkapital  
  
47.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.579.000 1.042.000 1.129.000 1.122.000 1.081.000
Resultat: 564.000 122.000 105.000 288.000 16.000
Egenkapital: 1.375.000 935.000 840.000 760.000 541.000
Regnskap for  Haug Jordbruk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.579.000 1.042.000 1.129.000 1.122.000 1.081.000
Driftskostnader -1.006.000 -917.000 -1.021.000 -830.000 -1.061.000
Driftsresultat 573.000 126.000 108.000 292.000 20.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finans -9.000 -4.000 -3.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 564.000 122.000 105.000 288.000 16.000
Skattekostnad -124.000 -27.000 -25.000 -70.000 -5.000
Årsresultat 440.000 95.000 80.000 219.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 800.000 204.000 10.000 13.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.568.000 1.397.000 1.047.000 1.184.000 660.000
Sum eiendeler 2.368.000 1.601.000 1.057.000 1.197.000 688.000
Sum opptjent egenkapital 1.225.000 785.000 690.000 610.000 391.000
Sum egenkapital 1.375.000 935.000 840.000 760.000 541.000
Sum langsiktig gjeld 461.000 14.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 532.000 652.000 217.000 437.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 2.368.000 1.601.000 1.057.000 1.197.000 688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.108.000 411.000 378.000 790.000 783.000
Andre inntekter 471.000 631.000 751.000 332.000 299.000
Driftsinntekter 1.579.000 1.042.000 1.129.000 1.122.000 1.081.000
Varekostnad -467.000 -769.000 -705.000 -663.000 -472.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -69.000 -41.000 0 -7.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -338.000 -239.000 -204.000 -272.000 -335.000
Driftskostnader -1.006.000 -917.000 -1.021.000 -830.000 -1.061.000
Driftsresultat 573.000 126.000 108.000 292.000 20.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finans -9.000 -4.000 -3.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 440.000 95.000 80.000 219.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 10.000 12.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 800.000 204.000 0 0 7.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 800.000 204.000 0 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 800.000 204.000 10.000 13.000 28.000
Varebeholdning 167.000 268.000 163.000 259.000 0
Kundefordringer 405.000 481.000 394.000 317.000 304.000
Andre fordringer 61.000 131.000 103.000 59.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 935.000 517.000 387.000 550.000 350.000
Sum omløpsmidler 1.568.000 1.397.000 1.047.000 1.184.000 660.000
Sum eiendeler 2.368.000 1.601.000 1.057.000 1.197.000 688.000
Sum opptjent egenkapital 1.225.000 785.000 690.000 610.000 391.000
Sum egenkapital 1.375.000 935.000 840.000 760.000 541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.000 14.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 461.000 14.000 0 0 0
Leverandørgjeld 420.000 627.000 196.000 376.000 98.000
Betalbar skatt 78.000 3.000 22.000 61.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 49.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 23.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 532.000 652.000 217.000 437.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 2.368.000 1.601.000 1.057.000 1.197.000 688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.036.000 745.000 830.000 747.000 513.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.1 4.8 2.7 4.5
Likviditetsgrad 2 2.6 1.7 4.1 2.1 4.5
Soliditet 58.1 58.4 79.5 63.5 78.6
Resultatgrad 36.3 12.1 9.6 2 1.9
Rentedekningsgrad 63.7 31.5 2 7 4
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.3 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 24.2 7.9 10.3 24.4 2.9
Signatur
05.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.09.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex