Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haug Transportservice As
Juridisk navn:  Haug Transportservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62973161
Trudvangvegen 13 C/o Erik M Haug Fax: 62973366
2123 Bruvoll 2123 Bruvoll
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 968910175
Aksjekapital: 649.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/1/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.05%
Resultat  
  
733.33%
Egenkapital  
  
204.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.996.000 2.475.000 1.827.000 2.220.000 2.142.000
Resultat: 325.000 39.000 -273.000 -144.000 -692.000
Egenkapital: 377.000 124.000 -146.000 76.000 193.000
Regnskap for  Haug Transportservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.996.000 2.475.000 1.827.000 2.220.000 2.142.000
Driftskostnader -2.621.000 -2.371.000 -2.034.000 -2.305.000 -2.763.000
Driftsresultat 375.000 103.000 -208.000 -86.000 -620.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -52.000 -65.000 -65.000 -60.000 -72.000
Finans -50.000 -64.000 -65.000 -59.000 -72.000
Resultat før skatt 325.000 39.000 -273.000 -144.000 -692.000
Skattekostnad -72.000 -10.000 51.000 27.000 166.000
Årsresultat 253.000 30.000 -222.000 -117.000 -525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.617.000 1.720.000 1.680.000 1.860.000 2.116.000
Sum omløpsmidler 374.000 409.000 398.000 391.000 419.000
Sum eiendeler 1.991.000 2.129.000 2.078.000 2.251.000 2.535.000
Sum opptjent egenkapital -488.000 -741.000 -771.000 -549.000 -432.000
Sum egenkapital 377.000 124.000 -146.000 76.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 697.000 713.000 965.000 1.092.000 1.427.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 1.292.000 1.259.000 1.083.000 915.000
Sum gjeld og egenkapital 1.991.000 2.129.000 2.078.000 2.251.000 2.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.986.000 2.373.000 1.827.000 2.220.000 2.123.000
Andre inntekter 10.000 102.000 0 0 19.000
Driftsinntekter 2.996.000 2.475.000 1.827.000 2.220.000 2.142.000
Varekostnad -250.000 -161.000 -144.000 -115.000 -253.000
Lønninger -590.000 -599.000 -286.000 -656.000 -665.000
Avskrivning -318.000 -262.000 -265.000 -282.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.463.000 -1.349.000 -1.339.000 -1.252.000 -1.503.000
Driftskostnader -2.621.000 -2.371.000 -2.034.000 -2.305.000 -2.763.000
Driftsresultat 375.000 103.000 -208.000 -86.000 -620.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -52.000 -65.000 -65.000 -60.000 -72.000
Finans -50.000 -64.000 -65.000 -59.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 253.000 30.000 -222.000 -117.000 -525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 105.000 177.000 187.000 136.000 109.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.512.000 1.543.000 1.493.000 1.725.000 2.007.000
Sum varige driftsmidler 1.512.000 1.543.000 1.493.000 1.725.000 2.007.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.617.000 1.720.000 1.680.000 1.860.000 2.116.000
Varebeholdning 0 0 69.000 0
Kundefordringer 309.000 243.000 219.000 179.000 207.000
Andre fordringer 31.000 153.000 150.000 114.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 13.000 29.000 28.000 36.000
Sum omløpsmidler 374.000 409.000 398.000 391.000 419.000
Sum eiendeler 1.991.000 2.129.000 2.078.000 2.251.000 2.535.000
Sum opptjent egenkapital -488.000 -741.000 -771.000 -549.000 -432.000
Sum egenkapital 377.000 124.000 -146.000 76.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 223.000 505.000 479.000 303.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 697.000 713.000 965.000 1.092.000 1.427.000
Leverandørgjeld 145.000 212.000 201.000 82.000 262.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 55.000 4.000 92.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 495.000 521.000 575.000 606.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 1.292.000 1.259.000 1.083.000 915.000
Sum gjeld og egenkapital 1.991.000 2.129.000 2.078.000 2.251.000 2.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -543.000 -883.000 -861.000 -692.000 -496.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5
Soliditet 18.9 5.8 3.4 7.6
Resultatgrad 12.5 4.2 -11.4 -3.9 -28.9
Rentedekningsgrad 7.2 1.6 -3.2 -1.4 -8.6
Gjeldsgrad 4.3 16.2 -15.2 28.6 12.1
Total kapitalrentabilitet 18.9 4.9 -3.8 -24.5
Signatur
28.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex