Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugans Bil AS
Juridisk navn:  Haugans Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35951536
Gvarvvegen 323 Gvarvvegen 323 Fax:
3801 Bø I Telemark 3801 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 965872604
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/9/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nome Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.86%
Resultat  
  
112.5%
Egenkapital  
  
11.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.613.000 2.336.000 2.729.000 1.934.000 1.889.000
Resultat: 102.000 48.000 -16.000 -245.000 -455.000
Egenkapital: -787.000 -889.000 -938.000 -922.000 -677.000
Regnskap for  Haugans Bil AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.613.000 2.336.000 2.729.000 1.934.000 1.889.000
Driftskostnader -2.505.000 -2.272.000 -2.733.000 -2.164.000 -2.326.000
Driftsresultat 108.000 63.000 -4.000 -231.000 -437.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -15.000 -12.000 -14.000 -18.000
Finans -6.000 -15.000 -12.000 -14.000 -18.000
Resultat før skatt 102.000 48.000 -16.000 -245.000 -455.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 48.000 -16.000 -245.000 -455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.000 134.000 181.000 210.000 398.000
Sum omløpsmidler 1.130.000 1.289.000 1.236.000 1.035.000 1.034.000
Sum eiendeler 1.217.000 1.423.000 1.417.000 1.245.000 1.432.000
Sum opptjent egenkapital -1.137.000 -1.239.000 -1.288.000 -1.272.000 -1.027.000
Sum egenkapital -787.000 -889.000 -938.000 -922.000 -677.000
Sum langsiktig gjeld 1.882.000 2.003.000 2.196.000 1.972.000 1.925.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 308.000 159.000 194.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.422.000 1.417.000 1.244.000 1.432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.584.000 2.097.000 2.684.000 1.802.000 1.879.000
Andre inntekter 29.000 239.000 46.000 131.000 10.000
Driftsinntekter 2.613.000 2.336.000 2.729.000 1.934.000 1.889.000
Varekostnad -1.990.000 -1.355.000 -1.770.000 -1.164.000 -1.394.000
Lønninger -243.000 -496.000 -542.000 -551.000 -464.000
Avskrivning -47.000 -47.000 -45.000 -72.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -225.000 -374.000 -376.000 -377.000 -358.000
Driftskostnader -2.505.000 -2.272.000 -2.733.000 -2.164.000 -2.326.000
Driftsresultat 108.000 63.000 -4.000 -231.000 -437.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -15.000 -12.000 -14.000 -18.000
Finans -6.000 -15.000 -12.000 -14.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 48.000 -16.000 -245.000 -455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 87.000 134.000 181.000 210.000 398.000
Sum varige driftsmidler 87.000 134.000 181.000 210.000 398.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 87.000 134.000 181.000 210.000 398.000
Varebeholdning 679.000 1.151.000 910.000 922.000 775.000
Kundefordringer 79.000 122.000 91.000 58.000 96.000
Andre fordringer 30.000 2.000 17.000 20.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 342.000 14.000 218.000 35.000 118.000
Sum omløpsmidler 1.130.000 1.289.000 1.236.000 1.035.000 1.034.000
Sum eiendeler 1.217.000 1.423.000 1.417.000 1.245.000 1.432.000
Sum opptjent egenkapital -1.137.000 -1.239.000 -1.288.000 -1.272.000 -1.027.000
Sum egenkapital -787.000 -889.000 -938.000 -922.000 -677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 162.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.882.000 2.003.000 2.196.000 1.972.000 1.925.000
Leverandørgjeld 55.000 31.000 41.000 50.000 67.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 62.000 44.000 61.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 54.000 74.000 84.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 308.000 159.000 194.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.422.000 1.417.000 1.244.000 1.432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.007.000 981.000 1.077.000 841.000 850.000
Likviditetsgrad 1 9.2 4.2 7.8 5.3 5.6
Likviditetsgrad 2 3.7 0.4 2.1 0.6 1.4
Soliditet -64.6 -62.5 -66.2 -74.1 -47.3
Resultatgrad 4.1 2.7 -0.1 -11.9 -23.1
Rentedekningsgrad 18.0 4.2 -0.3 -16.5 -24.3
Gjeldsgrad -2.5 -2.6 -2.5 -2.3 -3.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 4.4 -0.3 -18.6 -30.5
Signatur
29.04.2013
GEIR OLAV HAUGAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex