Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling
Juridisk navn:  Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33307670
Postboks 319 Graabrødregaten 17 Fax: 33307660
3101 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 971317116
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1993 1
Foretakstype: STI
Revisor: Vestfold Og Telemark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
108.77%
Resultat  
  
114.98%
Egenkapital  
  
19.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.952.000 935.000 915.000 895.000 800.000
Resultat: 1.866.000 868.000 892.000 867.000 772.000
Egenkapital: 11.583.000 9.718.000 8.850.000 7.958.000 7.091.000
Regnskap for  Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.952.000 935.000 915.000 895.000 800.000
Driftskostnader -90.000 -76.000 -32.000 -33.000 -32.000
Driftsresultat 1.862.000 858.000 882.000 862.000 767.000
Finansinntekter 4.000 10.000 9.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 10.000 9.000 5.000 5.000
Resultat før skatt 1.866.000 868.000 892.000 867.000 772.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.866.000 868.000 892.000 867.000 772.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.402.000 9.302.000 8.446.000 7.936.000 6.390.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 441.000 550.000 141.000 770.000
Sum eiendeler 11.594.000 9.743.000 8.996.000 8.077.000 7.160.000
Sum opptjent egenkapital 9.618.000 8.850.000 7.858.000 6.991.000
Sum egenkapital 11.583.000 9.718.000 8.850.000 7.958.000 7.091.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 26.000 146.000 119.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 11.593.000 9.744.000 8.996.000 8.077.000 7.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 895.000 0
Andre inntekter 1.952.000 935.000 915.000 0 800.000
Driftsinntekter 1.952.000 935.000 915.000 895.000 800.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -10.000 -10.000 0 0 -10.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -66.000 -32.000 -33.000 -22.000
Driftskostnader -90.000 -76.000 -32.000 -33.000 -32.000
Driftsresultat 1.862.000 858.000 882.000 862.000 767.000
Finansinntekter 4.000 10.000 9.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 10.000 9.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.866.000 868.000 892.000 867.000 772.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.402.000 9.302.000 8.446.000 7.936.000 6.390.000
Sum varige driftsmidler 10.402.000 9.302.000 8.446.000 7.936.000 6.390.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.402.000 9.302.000 8.446.000 7.936.000 6.390.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 760.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.192.000 441.000 550.000 141.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 441.000 550.000 141.000 770.000
Sum eiendeler 11.594.000 9.743.000 8.996.000 8.077.000 7.160.000
Sum opptjent egenkapital 9.618.000 8.850.000 7.858.000 6.991.000
Sum egenkapital 11.583.000 9.718.000 8.850.000 7.958.000 7.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 26.000 146.000 119.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 26.000 146.000 119.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 11.593.000 9.744.000 8.996.000 8.077.000 7.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.182.000 415.000 404.000 22.000 701.000
Likviditetsgrad 1 119.2 1 3.8 1.2 11.2
Likviditetsgrad 2 119.2 1 3.8 1.2 11.2
Soliditet 99.9 99.7 98.4 98.5 9
Resultatgrad 95.4 91.8 96.4 96.3 95.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 16.1 8.9 9.9 10.7 10.8
Signatur
08.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.09.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex