Haugen Alliansen AS
Juridisk navn:  Haugen Alliansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94816098
Hetlebakkvegen 160 Hetlebakkvegen 160 Fax:
5131 Nyborg 5131 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995561670
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/5/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Primo Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.83%
Resultat  
  
-91.5%
Egenkapital  
  
4.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 506.000 549.000 718.000 882.000 881.000
Resultat: 13.000 153.000 -112.000 -6.000 -24.000
Egenkapital: 240.000 230.000 79.000 191.000 197.000
Regnskap for  Haugen Alliansen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 506.000 549.000 718.000 882.000 881.000
Driftskostnader -493.000 -396.000 -829.000 -888.000 -904.000
Driftsresultat 13.000 153.000 -111.000 -6.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 13.000 153.000 -112.000 -6.000 -24.000
Skattekostnad -3.000 -2.000 0 0 0
Årsresultat 10.000 150.000 -112.000 -6.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 419.000 424.000 401.000 479.000 503.000
Sum eiendeler 419.000 424.000 401.000 479.000 503.000
Sum opptjent egenkapital 140.000 130.000 -21.000 91.000 97.000
Sum egenkapital 240.000 230.000 79.000 191.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 179.000 194.000 321.000 288.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 424.000 400.000 479.000 503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 506.000 549.000 718.000 882.000 881.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 506.000 549.000 718.000 882.000 881.000
Varekostnad -101.000 -81.000 -158.000 -148.000 -228.000
Lønninger -136.000 -184.000 -439.000 -487.000 -491.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -187.000 -176.000 -211.000 -185.000
Driftskostnader -493.000 -396.000 -829.000 -888.000 -904.000
Driftsresultat 13.000 153.000 -111.000 -6.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 150.000 -112.000 -6.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 254.000 335.000 280.000 335.000 377.000
Kundefordringer 38.000 14.000 29.000 47.000 74.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 73.000 92.000 97.000 51.000
Sum omløpsmidler 419.000 424.000 401.000 479.000 503.000
Sum eiendeler 419.000 424.000 401.000 479.000 503.000
Sum opptjent egenkapital 140.000 130.000 -21.000 91.000 97.000
Sum egenkapital 240.000 230.000 79.000 191.000 197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 58.000 62.000 86.000
Betalbar skatt 3.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 29.000 84.000 102.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 163.000 180.000 124.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 194.000 321.000 288.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 424.000 400.000 479.000 503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 240.000 230.000 80.000 191.000 197.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 1.2 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 0.4 0.5 0.4
Soliditet 57.3 54.2 19.8 39.9 39.2
Resultatgrad 2.6 27.9 -15.5 -0.7 -2.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.8 4.1 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 3.1 36.1 -27.8 -1.3 -4.6
Signatur
26.10.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2011
Styrets leder alene eller daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex