Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugesund Legesenter AS
Juridisk navn:  Haugesund Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52705580
Skippergata 14 Skippergata 14 Fax:
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 991836934
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/15/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: grytå legesenter as
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.71%
Resultat  
  
126.34%
Egenkapital  
  
420.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.311.000 4.841.000 4.915.000 4.352.000 3.982.000
Resultat: 421.000 186.000 150.000 -58.000 20.000
Egenkapital: 406.000 78.000 -67.000 -172.000 -117.000
Regnskap for  Haugesund Legesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.311.000 4.841.000 4.915.000 4.352.000 3.982.000
Driftskostnader -4.882.000 -4.636.000 -4.739.000 -4.375.000 -3.915.000
Driftsresultat 430.000 205.000 177.000 -22.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -20.000 -27.000 -36.000 -47.000
Finans -9.000 -20.000 -27.000 -36.000 -47.000
Resultat før skatt 421.000 186.000 150.000 -58.000 20.000
Skattekostnad -93.000 -41.000 -45.000 4.000 -15.000
Årsresultat 328.000 144.000 105.000 -55.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 483.000 486.000 610.000 723.000
Sum omløpsmidler 609.000 599.000 625.000 453.000 575.000
Sum eiendeler 911.000 1.082.000 1.111.000 1.063.000 1.298.000
Sum opptjent egenkapital -194.000 -522.000 -667.000 -772.000 -717.000
Sum egenkapital 406.000 78.000 -67.000 -172.000 -117.000
Sum langsiktig gjeld 0 272.000 512.000 749.000 984.000
Sum kortsiktig gjeld 505.000 732.000 666.000 486.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 911.000 1.082.000 1.111.000 1.063.000 1.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.000 30.000 55.000 4.000 5.000
Andre inntekter 5.178.000 4.811.000 4.861.000 4.349.000 3.977.000
Driftsinntekter 5.311.000 4.841.000 4.915.000 4.352.000 3.982.000
Varekostnad -454.000 -545.000 -602.000 -600.000 -459.000
Lønninger -2.821.000 -2.761.000 -2.688.000 -2.430.000 -2.177.000
Avskrivning -88.000 -76.000 -156.000 -249.000 -255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.519.000 -1.254.000 -1.293.000 -1.096.000 -1.024.000
Driftskostnader -4.882.000 -4.636.000 -4.739.000 -4.375.000 -3.915.000
Driftsresultat 430.000 205.000 177.000 -22.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -20.000 -27.000 -36.000 -47.000
Finans -9.000 -20.000 -27.000 -36.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 328.000 144.000 105.000 -55.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 145.000 186.000 231.000 227.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 250.000 338.000 300.000 379.000 496.000
Sum varige driftsmidler 250.000 338.000 300.000 379.000 496.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 302.000 483.000 486.000 610.000 723.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 168.000 355.000 461.000 195.000 0
Andre fordringer 24.000 9.000 36.000 12.000 264.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 417.000 236.000 129.000 245.000 312.000
Sum omløpsmidler 609.000 599.000 625.000 453.000 575.000
Sum eiendeler 911.000 1.082.000 1.111.000 1.063.000 1.298.000
Sum opptjent egenkapital -194.000 -522.000 -667.000 -772.000 -717.000
Sum egenkapital 406.000 78.000 -67.000 -172.000 -117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 50.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 272.000 512.000 749.000 984.000
Leverandørgjeld 89.000 254.000 137.000 67.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 173.000 166.000 166.000 152.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 304.000 313.000 253.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 505.000 732.000 666.000 486.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 911.000 1.082.000 1.111.000 1.063.000 1.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 -133.000 -41.000 -33.000 143.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.9 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.9 0.9 1.3
Soliditet 44.6 7.2 -16.2
Resultatgrad 8.1 4.2 3.6 -0.5 1.7
Rentedekningsgrad 47.8 10.3 6.6 -0.6 1.4
Gjeldsgrad 1.2 12.9 -17.6 -7.2 -12.1
Total kapitalrentabilitet 47.2 18.9 15.9 -2.1 5.1
Signatur
05.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex