Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugesund Misjonskirke
Juridisk navn:  Haugesund Misjonskirke
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52722731
Tømmerdalen 21 Tømmerdalen 21 Fax:
5533 Haugesund 5533 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 971341971
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Addera Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.66%
Resultat  
  
64.91%
Egenkapital  
  
-1.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.682.000 3.744.000 3.631.000 3.553.000 3.783.000
Resultat: -206.000 -587.000 -147.000 -462.000 -117.000
Egenkapital: 16.872.000 17.091.000 17.673.000 17.827.000 18.321.000
Regnskap for  Haugesund Misjonskirke
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.682.000 3.744.000 3.631.000 3.553.000 3.783.000
Driftskostnader -3.888.000 -4.331.000 -3.778.000 -4.015.000 -3.900.000
Driftsresultat -206.000 -587.000 -147.000 -462.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -206.000 -587.000 -147.000 -462.000 -117.000
Skattekostnad -13.000 5.000 -14.000 -32.000 0
Årsresultat -219.000 -582.000 -161.000 -493.000 -117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.879.000 23.088.000 23.574.000 24.412.000 24.878.000
Sum omløpsmidler 1.780.000 1.807.000 1.820.000 1.495.000 1.952.000
Sum eiendeler 24.659.000 24.895.000 25.394.000 25.907.000 26.830.000
Sum opptjent egenkapital 16.872.000 17.091.000 17.673.000 17.827.000 18.321.000
Sum egenkapital 16.872.000 17.091.000 17.673.000 17.827.000 18.321.000
Sum langsiktig gjeld 7.323.000 7.325.000 7.312.000 7.565.000 8.247.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 479.000 408.000 514.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 24.658.000 24.895.000 25.393.000 25.906.000 26.830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.682.000 3.744.000 3.631.000 3.553.000 3.783.000
Driftsinntekter 3.682.000 3.744.000 3.631.000 3.553.000 3.783.000
Varekostnad -297.000 -381.000 -295.000 -383.000 -437.000
Lønninger -1.957.000 -2.088.000 -1.825.000 -1.926.000 -1.515.000
Avskrivning -500.000 -499.000 -494.000 -492.000 -490.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.134.000 -1.363.000 -1.164.000 -1.214.000 -1.458.000
Driftskostnader -3.888.000 -4.331.000 -3.778.000 -4.015.000 -3.900.000
Driftsresultat -206.000 -587.000 -147.000 -462.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -219.000 -582.000 -161.000 -493.000 -117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 22.069.000 22.422.000 22.776.000 23.577.000 23.935.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 810.000 666.000 798.000 834.000 943.000
Sum varige driftsmidler 22.879.000 23.088.000 23.574.000 24.412.000 24.878.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.879.000 23.088.000 23.574.000 24.412.000 24.878.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 21.000 5.000 11.000 6.000
Andre fordringer 78.000 32.000 3.000 64.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.690.000 1.754.000 1.812.000 1.420.000 1.945.000
Sum omløpsmidler 1.780.000 1.807.000 1.820.000 1.495.000 1.952.000
Sum eiendeler 24.659.000 24.895.000 25.394.000 25.907.000 26.830.000
Sum opptjent egenkapital 16.872.000 17.091.000 17.673.000 17.827.000 18.321.000
Sum egenkapital 16.872.000 17.091.000 17.673.000 17.827.000 18.321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.323.000 7.325.000 7.312.000 7.565.000 8.247.000
Leverandørgjeld 131.000 151.000 112.000 219.000 19.000
Betalbar skatt 4.000 3.000 19.000 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 134.000 142.000 109.000 104.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 183.000 168.000 180.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 479.000 408.000 514.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 24.658.000 24.895.000 25.393.000 25.906.000 26.830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.317.000 1.328.000 1.412.000 981.000 1.690.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.8 4.5 2.9 7.5
Likviditetsgrad 2 3.8 3.8 4.5 2.9 7.5
Soliditet 68.4 68.7 69.6 68.8 68.3
Resultatgrad -5.6 -15.7 -3.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.8 -2.4 -0.6 -1.8 -0.4
Signatur
29.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2021
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex