Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugesund Omland Skoglag AS
Juridisk navn:  Haugesund Omland Skoglag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52714483
Postboks 476 Haraldsgata 37 Fax: 52720820
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 932919508
Aksjekapital: 4.595.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/22/1951
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagland Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.48%
Resultat  
  
35.56%
Egenkapital  
  
-0.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 92.000 77.000 36.000 85.000 228.000
Resultat: -29.000 -45.000 -61.000 -214.000 -141.000
Egenkapital: 3.531.000 3.560.000 3.605.000 3.666.000 3.872.000
Regnskap for  Haugesund Omland Skoglag AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 92.000 77.000 36.000 85.000 228.000
Driftskostnader -122.000 -124.000 -98.000 -300.000 -370.000
Driftsresultat -29.000 -47.000 -62.000 -215.000 -142.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -29.000 -45.000 -61.000 -214.000 -141.000
Skattekostnad 0 8.000 35.000
Årsresultat -29.000 -45.000 -61.000 -206.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.652.000 4.471.000 4.471.000 4.471.000 4.478.000
Sum omløpsmidler 132.000 58.000 46.000 68.000 63.000
Sum eiendeler 4.784.000 4.529.000 4.517.000 4.539.000 4.541.000
Sum opptjent egenkapital -1.064.000 -1.035.000 -990.000 -929.000 -723.000
Sum egenkapital 3.531.000 3.560.000 3.605.000 3.666.000 3.872.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 969.000 912.000 873.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 4.784.000 4.529.000 4.517.000 4.539.000 4.541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 77.000 36.000 32.000 173.000
Andre inntekter 41.000 0 53.000 55.000
Driftsinntekter 92.000 77.000 36.000 85.000 228.000
Varekostnad -27.000 0 -78.000 -136.000
Lønninger -19.000 -11.000 -29.000 -38.000 -67.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -113.000 -69.000 -184.000 -167.000
Driftskostnader -122.000 -124.000 -98.000 -300.000 -370.000
Driftsresultat -29.000 -47.000 -62.000 -215.000 -142.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -29.000 -45.000 -61.000 -206.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 780.000 780.000 780.000 780.000 788.000
Maskiner anlegg 3.070.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000 2.890.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.616.000 4.435.000 4.435.000 4.435.000 4.442.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Sum anleggsmidler 4.652.000 4.471.000 4.471.000 4.471.000 4.478.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 57.000 8.000 0 0
Andre fordringer 44.000 1.000 6.000 60.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 31.000 57.000 33.000 9.000 42.000
Sum omløpsmidler 132.000 58.000 46.000 68.000 63.000
Sum eiendeler 4.784.000 4.529.000 4.517.000 4.539.000 4.541.000
Sum opptjent egenkapital -1.064.000 -1.035.000 -990.000 -929.000 -723.000
Sum egenkapital 3.531.000 3.560.000 3.605.000 3.666.000 3.872.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000
Leverandørgjeld 14.000 3.000 0 32.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 6.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.230.000 965.000 906.000 840.000 625.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 969.000 912.000 873.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 4.784.000 4.529.000 4.517.000 4.539.000 4.541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.121.000 -911.000 -866.000 -805.000 -598.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 73.8 78.6 79.8 80.8 85.3
Resultatgrad -31.5 -61.0 -172.2 -252.9 -62.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 -1.0 -1.4 -4.7 -3.1
Signatur
01.01.2021
STYRETS FORMANN, I HANS FORFALL STYRETS VARAFORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex