Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugesund Psykiatriske Senter AS
Juridisk navn:  Haugesund Psykiatriske Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52707960
Strandgata 94 Strandgata 94 Fax: 52707969
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 988420190
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/29/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vs Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.82%
Resultat  
  
847.77%
Egenkapital  
  
10.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.568.000 3.829.000 3.849.000 3.862.000 4.139.000
Resultat: 6.872.000 -919.000 7.604.000 4.193.000 3.296.000
Egenkapital: 10.856.000 9.864.000 11.772.000 4.715.000 1.103.000
Regnskap for  Haugesund Psykiatriske Senter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.568.000 3.829.000 3.849.000 3.862.000 4.139.000
Driftskostnader -1.788.000 -1.628.000 -1.368.000 -1.338.000 -1.192.000
Driftsresultat 1.780.000 2.201.000 2.480.000 2.524.000 2.947.000
Finansinntekter 5.160.000 -3.121.000 5.124.000 1.668.000 350.000
Finanskostnader -68.000 0 0 0
Finans 5.092.000 -3.121.000 5.124.000 1.668.000 350.000
Resultat før skatt 6.872.000 -919.000 7.604.000 4.193.000 3.296.000
Skattekostnad -380.000 -489.000 -546.000 -581.000 -710.000
Årsresultat 6.492.000 -1.408.000 7.058.000 3.612.000 2.586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 446.000 1.036.000 0 20.000 0
Sum omløpsmidler 18.281.000 10.177.000 12.710.000 7.145.000 5.359.000
Sum eiendeler 18.727.000 11.213.000 12.710.000 7.165.000 5.359.000
Sum opptjent egenkapital 10.756.000 9.764.000 11.672.000 4.615.000 1.003.000
Sum egenkapital 10.856.000 9.864.000 11.772.000 4.715.000 1.103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.871.000 1.350.000 938.000 2.451.000 4.256.000
Sum gjeld og egenkapital 18.727.000 11.214.000 12.710.000 7.166.000 5.359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.469.000 3.730.000 3.749.000 3.763.000 4.040.000
Andre inntekter 99.000 99.000 100.000 99.000 99.000
Driftsinntekter 3.568.000 3.829.000 3.849.000 3.862.000 4.139.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.225.000 -1.135.000 -1.042.000 -957.000 -896.000
Avskrivning -112.000 -139.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -451.000 -354.000 -326.000 -381.000 -296.000
Driftskostnader -1.788.000 -1.628.000 -1.368.000 -1.338.000 -1.192.000
Driftsresultat 1.780.000 2.201.000 2.480.000 2.524.000 2.947.000
Finansinntekter 5.160.000 -3.121.000 5.124.000 1.668.000 350.000
Finanskostnader -68.000 0 0 0
Finans 5.092.000 -3.121.000 5.124.000 1.668.000 350.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.500.000 -500.000 0 0 -3.350.000
Årsresultat 6.492.000 -1.408.000 7.058.000 3.612.000 2.586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 446.000 558.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 446.000 558.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 479.000 0 20.000 0
Sum anleggsmidler 446.000 1.036.000 0 20.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 24.000 6.000 13.000 11.000 348.000
Sum investeringer 18.165.000 10.091.000 11.689.000 6.958.000 4.551.000
Kasse, bank 92.000 80.000 1.008.000 176.000 460.000
Sum omløpsmidler 18.281.000 10.177.000 12.710.000 7.145.000 5.359.000
Sum eiendeler 18.727.000 11.213.000 12.710.000 7.165.000 5.359.000
Sum opptjent egenkapital 10.756.000 9.764.000 11.672.000 4.615.000 1.003.000
Sum egenkapital 10.856.000 9.864.000 11.772.000 4.715.000 1.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.708.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 1.000 1.000 6.000 2.000
Betalbar skatt 380.000 489.000 546.000 581.000 710.000
Skyldig offentlige avgifter 95.000 88.000 80.000 74.000 67.000
Utbytte -5.500.000 -500.000 0 0 -3.350.000
Annen kortsiktig gjeld 5.685.000 772.000 311.000 1.790.000 3.478.000
Sum kortsiktig gjeld 7.871.000 1.350.000 938.000 2.451.000 4.256.000
Sum gjeld og egenkapital 18.727.000 11.214.000 12.710.000 7.166.000 5.359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.410.000 8.827.000 11.772.000 4.694.000 1.103.000
Likviditetsgrad 1 2.3 7.5 13.6 2.9 1.3
Likviditetsgrad 2 2.3 7.5 13.6 2.9 1.3
Soliditet 58.0 88.0 92.6 65.8 20.6
Resultatgrad 49.9 57.5 64.4 65.4 71.2
Rentedekningsgrad 26.2
Gjeldsgrad 0.7 0.1 0.1 0.5 3.9
Total kapitalrentabilitet 37.1 -8.2 59.8 58.5 61.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex