Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haugesund Sentrum Næringsdrift As
Juridisk navn:  Haugesund Sentrum Næringsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52721000
Postboks 546 Strandgata 171 Fax: 52721180
5501 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 874537152
Aksjekapital: 510.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/7/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kongshavn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.67%
Resultat  
  
-17.95%
Egenkapital  
  
116.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.112.000 2.166.000 2.791.000 2.760.000 2.842.000
Resultat: 608.000 741.000 420.000 -325.000 -16.000
Egenkapital: 882.000 408.000 -169.000 -413.000 -151.000
Regnskap for  Haugesund Sentrum Næringsdrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.112.000 2.166.000 2.791.000 2.760.000 2.842.000
Driftskostnader -2.504.000 -1.422.000 -1.986.000 -3.065.000 -2.836.000
Driftsresultat 608.000 744.000 805.000 -306.000 5.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -386.000 -23.000 -24.000
Finans -1.000 -2.000 -385.000 -19.000 -21.000
Resultat før skatt 608.000 741.000 420.000 -325.000 -16.000
Skattekostnad -134.000 -164.000 -176.000 62.000 -6.000
Årsresultat 474.000 577.000 244.000 -262.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 231.000 11.000 84.000 290.000 240.000
Sum omløpsmidler 6.449.000 5.287.000 2.906.000 2.938.000 3.492.000
Sum eiendeler 6.680.000 5.298.000 2.990.000 3.228.000 3.732.000
Sum opptjent egenkapital 372.000 -102.000 -679.000 -923.000 -661.000
Sum egenkapital 882.000 408.000 -169.000 -413.000 -151.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 5.798.000 4.891.000 3.159.000 3.642.000 3.874.000
Sum gjeld og egenkapital 6.680.000 5.299.000 2.990.000 3.229.000 3.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.460.000 1.252.000 1.883.000 2.760.000 2.842.000
Andre inntekter 1.651.000 914.000 908.000 0 0
Driftsinntekter 3.112.000 2.166.000 2.791.000 2.760.000 2.842.000
Varekostnad -888.000 -394.000 -735.000 -807.000 -699.000
Lønninger -786.000 -652.000 -782.000 -1.645.000 -1.525.000
Avskrivning -55.000 0 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -775.000 -376.000 -469.000 -601.000 -600.000
Driftskostnader -2.504.000 -1.422.000 -1.986.000 -3.065.000 -2.836.000
Driftsresultat 608.000 744.000 805.000 -306.000 5.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -386.000 -23.000 -24.000
Finans -1.000 -2.000 -385.000 -19.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 474.000 577.000 244.000 -262.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 11.000 84.000 260.000 198.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 219.000 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 219.000 0 0 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 231.000 11.000 84.000 290.000 240.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 897.000 948.000 687.000 474.000 217.000
Andre fordringer 443.000 118.000 79.000 204.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.108.000 4.222.000 2.140.000 2.260.000 3.195.000
Sum omløpsmidler 6.449.000 5.287.000 2.906.000 2.938.000 3.492.000
Sum eiendeler 6.680.000 5.298.000 2.990.000 3.228.000 3.732.000
Sum opptjent egenkapital 372.000 -102.000 -679.000 -923.000 -661.000
Sum egenkapital 882.000 408.000 -169.000 -413.000 -151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 276.000 95.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 9.000
Leverandørgjeld 57.000 73.000 316.000 377.000 144.000
Betalbar skatt 134.000 91.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 100.000 29.000 28.000 104.000 117.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.507.000 4.698.000 2.816.000 2.884.000 3.519.000
Sum kortsiktig gjeld 5.798.000 4.891.000 3.159.000 3.642.000 3.874.000
Sum gjeld og egenkapital 6.680.000 5.299.000 2.990.000 3.229.000 3.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 651.000 396.000 -253.000 -704.000 -382.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.9 0.8 0.9
Soliditet 13.2 7.7 -5.7 -12.8
Resultatgrad 19.5 34.3 28.8 -11.1 0.2
Rentedekningsgrad 608.0 248.0 2.1 -13.3 0.2
Gjeldsgrad 6.6 12.0 -18.7 -8.8 -25.7
Total kapitalrentabilitet 9.1 14.1 2 -9.4 0.2
Signatur
11.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.04.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex