Haugeveien 62 AS
Juridisk navn:  Haugeveien 62 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52721857
Haugevegen 62 Haugeveien 63 Fax:
5523 Haugesund 5523 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 912494063
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Nordviks Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.24%
Resultat  
  
39.47%
Egenkapital  
  
25.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning: 179.000 185.000 186.000 179.000 184.000
Resultat: 53.000 38.000 70.000 47.000 74.000
Egenkapital: -156.000 -209.000 -247.000 -317.000 -364.000
Regnskap for  Haugeveien 62 AS
Resultat 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 179.000 185.000 186.000 179.000 184.000
Driftskostnader -111.000 -131.000 -102.000 -116.000 -94.000
Driftsresultat 68.000 55.000 84.000 63.000 90.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000 -16.000 -14.000 -16.000 -16.000
Finans -15.000 -16.000 -14.000 -16.000 -16.000
Resultat før skatt 53.000 38.000 70.000 47.000 74.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 53.000 38.000 70.000 47.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Sum omløpsmidler 150.000 155.000 137.000 110.000 87.000
Sum eiendeler 720.000 725.000 707.000 680.000 657.000
Sum opptjent egenkapital -256.000 -309.000 -347.000 -417.000 -464.000
Sum egenkapital -156.000 -209.000 -247.000 -317.000 -364.000
Sum langsiktig gjeld 311.000 346.000 380.000 413.000
Sum kortsiktig gjeld 877.000 622.000 608.000 617.000 608.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 724.000 707.000 680.000 657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 179.000 185.000 186.000 179.000 184.000
Driftsinntekter 179.000 185.000 186.000 179.000 184.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -111.000 -131.000 -102.000 -116.000 -94.000
Driftskostnader -111.000 -131.000 -102.000 -116.000 -94.000
Driftsresultat 68.000 55.000 84.000 63.000 90.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000 -16.000 -14.000 -16.000 -16.000
Finans -15.000 -16.000 -14.000 -16.000 -16.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 53.000 38.000 70.000 47.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 23.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 128.000 155.000 137.000 110.000 87.000
Sum omløpsmidler 150.000 155.000 137.000 110.000 87.000
Sum eiendeler 720.000 725.000 707.000 680.000 657.000
Sum opptjent egenkapital -256.000 -309.000 -347.000 -417.000 -464.000
Sum egenkapital -156.000 -209.000 -247.000 -317.000 -364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 854.000 608.000 608.000 0
Sum langsiktig gjeld 311.000 346.000 380.000 413.000
Leverandørgjeld 23.000 14.000 9.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 877.000 622.000 608.000 617.000 608.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 724.000 707.000 680.000 657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -727.000 -467.000 -471.000 -507.000 -521.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Soliditet -21.6 -28.9 -34.9 -46.6 -55.4
Resultatgrad 38.0 29.7 45.2 35.2 48.9
Rentedekningsgrad 4.5 3.4 6.0 3.9 5.6
Gjeldsgrad -5.6 -4.5 -3.9 -3.1 -2.8
Total kapitalrentabilitet 9.4 7.6 11.9 9.3 13.7
Signatur
24.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex