Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haukås Jordsortering As
Juridisk navn:  Haukås Jordsortering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55953300
Almåshaugane 37 Almåshaugane 37 Fax: 55530438
5109 Hylkje 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 856436012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/26/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.95%
Resultat  
  
-236.64%
Egenkapital  
  
-224.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.976.000 3.305.000 3.278.000 2.452.000 2.521.000
Resultat: -317.000 232.000 407.000 35.000 -458.000
Egenkapital: -176.000 141.000 -91.000 -498.000 -533.000
Regnskap for  Haukås Jordsortering As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.976.000 3.305.000 3.278.000 2.452.000 2.521.000
Driftskostnader -3.283.000 -3.064.000 -2.865.000 -2.405.000 -2.964.000
Driftsresultat -307.000 241.000 413.000 46.000 -443.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -9.000 -7.000 -11.000 -16.000
Finans -10.000 -9.000 -7.000 -11.000 -16.000
Resultat før skatt -317.000 232.000 407.000 35.000 -458.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -317.000 232.000 407.000 35.000 -458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 8.000 11.000 18.000 17.000
Sum omløpsmidler 200.000 579.000 452.000 320.000 581.000
Sum eiendeler 204.000 587.000 463.000 338.000 598.000
Sum opptjent egenkapital -276.000 41.000 -191.000 -598.000 -633.000
Sum egenkapital -176.000 141.000 -91.000 -498.000 -533.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 356.000 460.000 534.000 516.000
Sum kortsiktig gjeld 320.000 90.000 93.000 301.000 615.000
Sum gjeld og egenkapital 204.000 587.000 462.000 337.000 598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.629.000 3.305.000 3.278.000 2.452.000 2.521.000
Andre inntekter 347.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.976.000 3.305.000 3.278.000 2.452.000 2.521.000
Varekostnad -144.000 -268.000 -374.000 -152.000 -188.000
Lønninger -1.575.000 -1.465.000 -1.251.000 -901.000 -1.352.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -7.000 -17.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.560.000 -1.327.000 -1.233.000 -1.335.000 -1.361.000
Driftskostnader -3.283.000 -3.064.000 -2.865.000 -2.405.000 -2.964.000
Driftsresultat -307.000 241.000 413.000 46.000 -443.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -9.000 -7.000 -11.000 -16.000
Finans -10.000 -9.000 -7.000 -11.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -317.000 232.000 407.000 35.000 -458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.000 8.000 11.000 18.000 17.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.000 8.000 11.000 18.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 8.000 11.000 18.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 114.000 253.000 402.000 286.000 494.000
Andre fordringer 289.000 284.000 0 0 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank -203.000 43.000 50.000 34.000 17.000
Sum omløpsmidler 200.000 579.000 452.000 320.000 581.000
Sum eiendeler 204.000 587.000 463.000 338.000 598.000
Sum opptjent egenkapital -276.000 41.000 -191.000 -598.000 -633.000
Sum egenkapital -176.000 141.000 -91.000 -498.000 -533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -360.000 -390.000 10.000 250.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 356.000 460.000 534.000 516.000
Leverandørgjeld 95.000 141.000 224.000 91.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 177.000 145.000 103.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 144.000 132.000 114.000 98.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 320.000 90.000 93.000 301.000 615.000
Sum gjeld og egenkapital 204.000 587.000 462.000 337.000 598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -120.000 489.000 359.000 19.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0.6 6.4 4.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 6.4 4.9 1.1 0.9
Soliditet -86.3 2 -19.7 -147.8 -89.1
Resultatgrad -10.3 7.3 12.6 1.9 -17.6
Rentedekningsgrad -30.7 26.8 5 4.2 -27.7
Gjeldsgrad -2.2 3.2 -6.1 -1.7 -2.1
Total kapitalrentabilitet -150.5 41.1 89.4 13.6 -74.1
Signatur
27.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex