Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Havnen Holding As
Juridisk navn:  Havnen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hjartnes 30 Nordtveitgrend Fax:
5646 Nordtveitgrend 5646 Nordtveitgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 818264712
Aksjekapital: 69.215 NOK
Etableringsdato: 12/5/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3.29%
Egenkapital  
  
14.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 5.206.000 5.383.000 7.567.000 250.000
Egenkapital: 25.719.000 22.426.000 21.227.000 19.033.000
Regnskap for  Havnen Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -27.000 -36.000 -1.000
Driftsresultat -29.000 -27.000 -36.000 -1.000
Finansinntekter 5.235.000 5.410.000 7.603.000 251.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.235.000 5.410.000 7.603.000 251.000
Resultat før skatt 5.206.000 5.383.000 7.567.000 250.000
Skattekostnad -44.000 -1.184.000 -1.374.000 -60.000
Årsresultat 5.163.000 4.199.000 6.193.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.814.000 4.814.000 4.814.000 4.814.000
Sum omløpsmidler 23.949.000 21.796.000 21.786.000 19.028.000
Sum eiendeler 28.763.000 26.610.000 26.600.000 23.842.000
Sum opptjent egenkapital 6.876.000 3.583.000 2.384.000 190.000
Sum egenkapital 25.719.000 22.426.000 21.227.000 19.033.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.044.000 4.184.000 5.374.000 4.809.000
Sum gjeld og egenkapital 28.763.000 26.610.000 26.601.000 23.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -27.000 -36.000 -1.000
Driftskostnader -29.000 -27.000 -36.000 -1.000
Driftsresultat -29.000 -27.000 -36.000 -1.000
Finansinntekter 5.235.000 5.410.000 7.603.000 251.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.235.000 5.410.000 7.603.000 251.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -4.000.000 0
Årsresultat 5.163.000 4.199.000 6.193.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.814.000 4.814.000 4.814.000 4.814.000
Sum anleggsmidler 4.814.000 4.814.000 4.814.000 4.814.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 5.073.000 5.214.000 7.410.000 18.828.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.876.000 16.581.000 14.376.000 200.000
Sum omløpsmidler 23.949.000 21.796.000 21.786.000 19.028.000
Sum eiendeler 28.763.000 26.610.000 26.600.000 23.842.000
Sum opptjent egenkapital 6.876.000 3.583.000 2.384.000 190.000
Sum egenkapital 25.719.000 22.426.000 21.227.000 19.033.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 44.000 1.184.000 1.374.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -4.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.749.000
Sum kortsiktig gjeld 3.044.000 4.184.000 5.374.000 4.809.000
Sum gjeld og egenkapital 28.763.000 26.610.000 26.601.000 23.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.905.000 17.612.000 16.412.000 14.219.000
Likviditetsgrad 1 7.9 5.2 4.1 4
Likviditetsgrad 2 7.9 5.2 4.1 4
Soliditet 89.4 84.3 79.8 79.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 18.1 20.2 28.4 1
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex