Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heff Bygg As
Juridisk navn:  Heff Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Berghagan 7 Berghagan 7 Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 922772142
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 3/7/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moore Da
Regnskapsfører: Contus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14288.46%
Resultat  
  
-186.76%
Egenkapital  
  
-513.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 11.223.000 78.000
Resultat: -195.000 -68.000
Egenkapital: -233.000 -38.000
Regnskap for  Heff Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 11.223.000 78.000
Driftskostnader -11.406.000 -146.000
Driftsresultat -182.000 -68.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -12.000 0
Finans -12.000 0
Resultat før skatt -195.000 -68.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -195.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 463.000 12.000
Sum omløpsmidler 3.560.000 35.000
Sum eiendeler 4.023.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -263.000 -68.000
Sum egenkapital -233.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.151.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 4.022.000 48.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.223.000 78.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 11.223.000 78.000
Varekostnad -4.532.000 -101.000
Lønninger -5.643.000 0
Avskrivning -46.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.185.000 -45.000
Driftskostnader -11.406.000 -146.000
Driftsresultat -182.000 -68.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -12.000 0
Finans -12.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -195.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 355.000 0
Sum varige driftsmidler 355.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 108.000 12.000
Sum anleggsmidler 463.000 12.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 3.214.000 14.000
Andre fordringer 96.000 15.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 250.000 6.000
Sum omløpsmidler 3.560.000 35.000
Sum eiendeler 4.023.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -263.000 -68.000
Sum egenkapital -233.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 104.000 0
Leverandørgjeld 2.439.000 77.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 633.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.080.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 4.151.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 4.022.000 48.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -591.000 -51.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.4
Soliditet -5.8 -79.2
Resultatgrad -1.6 -87.2
Rentedekningsgrad -15.2
Gjeldsgrad -18.3 -2.3
Total kapitalrentabilitet -4.5 -141.7
Signatur
15.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex