Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heggerudstad AS
Juridisk navn:  Heggerudstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32137710
Hedalsveien 65 Hedalsveien 65 Fax:
3524 Nes I Ådal 3524 Nes I Ådal
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 991831347
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ecit Valdres As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.05%
Resultat  
  
128.04%
Egenkapital  
  
17.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.952.000 3.435.000 4.090.000 8.161.000 7.884.000
Resultat: 2.253.000 988.000 775.000 565.000 903.000
Egenkapital: 9.436.000 8.059.000 7.288.000 6.647.000 6.172.000
Regnskap for  Heggerudstad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.952.000 3.435.000 4.090.000 8.161.000 7.884.000
Driftskostnader -2.584.000 -2.332.000 -3.181.000 -7.469.000 -6.837.000
Driftsresultat 1.368.000 1.104.000 909.000 692.000 1.047.000
Finansinntekter 1.001.000 0 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader -115.000 -116.000 -135.000 -130.000 -148.000
Finans 886.000 -116.000 -134.000 -127.000 -144.000
Resultat før skatt 2.253.000 988.000 775.000 565.000 903.000
Skattekostnad -276.000 -217.000 -134.000 -90.000 -180.000
Årsresultat 1.977.000 771.000 641.000 475.000 723.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000.000 11.449.000 10.335.000 11.348.000 9.986.000
Sum omløpsmidler 2.304.000 580.000 1.959.000 1.475.000 2.828.000
Sum eiendeler 15.304.000 12.029.000 12.294.000 12.823.000 12.814.000
Sum opptjent egenkapital 9.335.000 7.958.000 7.187.000 6.546.000 6.071.000
Sum egenkapital 9.436.000 8.059.000 7.288.000 6.647.000 6.172.000
Sum langsiktig gjeld 3.796.000 2.643.000 4.200.000 5.205.000 5.022.000
Sum kortsiktig gjeld 2.072.000 1.328.000 806.000 970.000 1.620.000
Sum gjeld og egenkapital 15.304.000 12.030.000 12.294.000 12.822.000 12.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 129.000 70.000 1.071.000 7.825.000 7.407.000
Andre inntekter 3.824.000 3.365.000 3.019.000 336.000 477.000
Driftsinntekter 3.952.000 3.435.000 4.090.000 8.161.000 7.884.000
Varekostnad -103.000 -61.000 -782.000 -938.000 -593.000
Lønninger 0 -5.000 -2.866.000 -2.781.000
Avskrivning -1.979.000 -1.910.000 -1.749.000 -1.742.000 -1.607.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -502.000 -361.000 -645.000 -1.923.000 -1.856.000
Driftskostnader -2.584.000 -2.332.000 -3.181.000 -7.469.000 -6.837.000
Driftsresultat 1.368.000 1.104.000 909.000 692.000 1.047.000
Finansinntekter 1.001.000 0 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader -115.000 -116.000 -135.000 -130.000 -148.000
Finans 886.000 -116.000 -134.000 -127.000 -144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.977.000 771.000 641.000 475.000 723.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 680.000 755.000 830.000 905.000 980.000
Maskiner anlegg 10.913.000 9.495.000 8.137.000 9.613.000 7.711.000
Driftsløsøre 1.291.000 1.084.000 1.253.000 815.000 1.281.000
Sum varige driftsmidler 12.885.000 11.334.000 10.220.000 11.333.000 9.971.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 115.000 115.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 13.000.000 11.449.000 10.335.000 11.348.000 9.986.000
Varebeholdning 0 0 16.000 14.000
Kundefordringer 500.000 9.000 0 1.124.000 875.000
Andre fordringer 58.000 43.000 845.000 55.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.746.000 528.000 1.113.000 280.000 1.820.000
Sum omløpsmidler 2.304.000 580.000 1.959.000 1.475.000 2.828.000
Sum eiendeler 15.304.000 12.029.000 12.294.000 12.823.000 12.814.000
Sum opptjent egenkapital 9.335.000 7.958.000 7.187.000 6.546.000 6.071.000
Sum egenkapital 9.436.000 8.059.000 7.288.000 6.647.000 6.172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.134.000 1.068.000 984.000 1.051.000 1.101.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.796.000 2.643.000 4.200.000 5.205.000 5.022.000
Leverandørgjeld 1.013.000 0 486.000 120.000 213.000
Betalbar skatt 210.000 133.000 201.000 140.000 225.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 -78.000 199.000 655.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 849.000 1.072.000 198.000 511.000 528.000
Sum kortsiktig gjeld 2.072.000 1.328.000 806.000 970.000 1.620.000
Sum gjeld og egenkapital 15.304.000 12.030.000 12.294.000 12.822.000 12.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 232.000 -748.000 1.153.000 505.000 1.208.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.4 2.4 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.4 2.4 1.5 1.7
Soliditet 61.7 6 59.3 51.8 48.2
Resultatgrad 34.6 32.1 22.2 8.5 13.3
Rentedekningsgrad 11.9 9.5 6.7 5.3 7.1
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.7 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 15.5 9.2 7.4 5.4 8.2
Signatur
08.03.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2010
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex