Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hegsvoldgulrot AS
Juridisk navn:  Hegsvoldgulrot AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestbygdvegen 545 Hegsvold gård Fax:
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 992126019
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: R2 Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.73%
Resultat  
  
256.3%
Egenkapital  
  
29.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.457.000 4.612.000 6.812.000 8.004.000 9.803.000
Resultat: 397.000 -254.000 265.000 648.000 381.000
Egenkapital: 1.586.000 1.226.000 1.475.000 1.272.000 782.000
Regnskap for  Hegsvoldgulrot AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.457.000 4.612.000 6.812.000 8.004.000 9.803.000
Driftskostnader -2.042.000 -4.866.000 -6.551.000 -7.361.000 -9.432.000
Driftsresultat 415.000 -254.000 261.000 642.000 371.000
Finansinntekter 14.000 14.000 14.000 16.000 31.000
Finanskostnader -32.000 -14.000 -11.000 -10.000 -21.000
Finans -18.000 0 3.000 6.000 10.000
Resultat før skatt 397.000 -254.000 265.000 648.000 381.000
Skattekostnad -36.000 5.000 -62.000 -158.000 -95.000
Årsresultat 360.000 -249.000 203.000 490.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 283.000 503.000 686.000 875.000 623.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 1.892.000 2.403.000 1.818.000 2.883.000
Sum eiendeler 2.617.000 2.395.000 3.089.000 2.693.000 3.506.000
Sum opptjent egenkapital 1.478.000 1.118.000 1.367.000 1.164.000 674.000
Sum egenkapital 1.586.000 1.226.000 1.475.000 1.272.000 782.000
Sum langsiktig gjeld 166.000 138.000 143.000 153.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 865.000 1.031.000 1.472.000 1.268.000 2.581.000
Sum gjeld og egenkapital 2.617.000 2.395.000 3.090.000 2.693.000 3.506.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.929.000 3.772.000 6.558.000 7.877.000 9.741.000
Andre inntekter 528.000 840.000 255.000 127.000 62.000
Driftsinntekter 2.457.000 4.612.000 6.812.000 8.004.000 9.803.000
Varekostnad -335.000 -1.261.000 -2.289.000 -2.552.000 -4.012.000
Lønninger -1.208.000 -2.293.000 -2.624.000 -3.236.000 -3.140.000
Avskrivning -140.000 -189.000 -189.000 -146.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -359.000 -1.123.000 -1.449.000 -1.427.000 -2.182.000
Driftskostnader -2.042.000 -4.866.000 -6.551.000 -7.361.000 -9.432.000
Driftsresultat 415.000 -254.000 261.000 642.000 371.000
Finansinntekter 14.000 14.000 14.000 16.000 31.000
Finanskostnader -32.000 -14.000 -11.000 -10.000 -21.000
Finans -18.000 0 3.000 6.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 360.000 -249.000 203.000 490.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 142.000 166.000 190.000 214.000 239.000
Maskiner anlegg 142.000 326.000 473.000 626.000 338.000
Driftsløsøre 12.000 23.000 35.000 46.000
Sum varige driftsmidler 283.000 503.000 686.000 875.000 623.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 283.000 503.000 686.000 875.000 623.000
Varebeholdning 178.000 230.000 967.000 1.157.000
Kundefordringer 2.168.000 1.531.000 552.000 616.000 1.125.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Kasse, bank 69.000 86.000 1.525.000 139.000 505.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 1.892.000 2.403.000 1.818.000 2.883.000
Sum eiendeler 2.617.000 2.395.000 3.089.000 2.693.000 3.506.000
Sum opptjent egenkapital 1.478.000 1.118.000 1.367.000 1.164.000 674.000
Sum egenkapital 1.586.000 1.226.000 1.475.000 1.272.000 782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 0 5.000 15.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 563.000 221.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 166.000 138.000 143.000 153.000 143.000
Leverandørgjeld 8.000 427.000 833.000 535.000 1.329.000
Betalbar skatt 8.000 0 73.000 148.000 94.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 162.000 140.000 182.000 854.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 222.000 426.000 403.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 865.000 1.031.000 1.472.000 1.268.000 2.581.000
Sum gjeld og egenkapital 2.617.000 2.395.000 3.090.000 2.693.000 3.506.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.469.000 861.000 931.000 550.000 302.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.8 1.6 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2.7 1.7 1.5 0.7 0.7
Soliditet 60.6 51.2 47.7 47.2 22.3
Resultatgrad 16.9 -5.5 3.8 8 3.8
Rentedekningsgrad 13.0 -18.1 23.7 64.2 17.7
Gjeldsgrad 0.7 1 1.1 1.1 3.5
Total kapitalrentabilitet 16.4 8.9 24.4 11.5
Signatur
04.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
04.01.2022
Prokura hver for seg
Dobloug Mattis
Prokura hver for seg
Alhaug Valborg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex