Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heia Grafisk AS
Juridisk navn:  Heia Grafisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67973420
Hilton 96 Hilton 96 Fax:
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 979519931
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.83%
Resultat  
  
-169.44%
Egenkapital  
  
-20%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.000 174.000 117.000 239.000 124.000
Resultat: -25.000 36.000 1.000 41.000 -5.000
Egenkapital: 100.000 125.000 88.000 87.000 46.000
Regnskap for  Heia Grafisk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.000 174.000 117.000 239.000 124.000
Driftskostnader -34.000 -138.000 -115.000 -198.000 -129.000
Driftsresultat -25.000 36.000 1.000 41.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -25.000 36.000 1.000 41.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 36.000 1.000 41.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 6.000 12.000 18.000
Sum omløpsmidler 98.000 149.000 90.000 118.000 33.000
Sum eiendeler 98.000 149.000 96.000 130.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 95.000 58.000 57.000 16.000
Sum egenkapital 100.000 125.000 88.000 87.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 7.000 42.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 149.000 95.000 129.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 174.000 117.000 239.000 124.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.000 174.000 117.000 239.000 124.000
Varekostnad -8.000 -57.000 -60.000 -122.000 -82.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -75.000 -49.000 -70.000 -47.000
Driftskostnader -34.000 -138.000 -115.000 -198.000 -129.000
Driftsresultat -25.000 36.000 1.000 41.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 36.000 1.000 41.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 12.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 6.000 12.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 6.000 12.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 98.000 16.000 75.000 18.000
Andre fordringer 11.000 11.000 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 39.000 62.000 43.000 2.000
Sum omløpsmidler 98.000 149.000 90.000 118.000 33.000
Sum eiendeler 98.000 149.000 96.000 130.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 95.000 58.000 57.000 16.000
Sum egenkapital 100.000 125.000 88.000 87.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 15.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 4.000 14.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 13.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 7.000 42.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 149.000 95.000 129.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 125.000 83.000 76.000 28.000
Likviditetsgrad 1 6.2 12.9 2.8 6.6
Likviditetsgrad 2 6.2 12.9 2.8 6.6
Soliditet 100.0 83.9 92.6 67.4 90.2
Resultatgrad -277.8 20.7 0.9 17.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet -25.0 24.2 1.1 31.8 -9.8
Signatur
09.01.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.01.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex