Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heiane Legesenter As
Juridisk navn:  Heiane Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53006262
Rundehaugen 19 Rundehaugen 19 Fax:
5412 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 915118305
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/19/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.65%
Resultat  
  
-11.6%
Egenkapital  
  
-19.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.162.000 4.795.000 4.386.000 3.986.000 3.917.000
Resultat: 564.000 638.000 207.000 22.000 38.000
Egenkapital: 259.000 322.000 327.000 166.000 153.000
Regnskap for  Heiane Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.162.000 4.795.000 4.386.000 3.986.000 3.917.000
Driftskostnader -4.599.000 -4.157.000 -4.179.000 -3.963.000 -3.879.000
Driftsresultat 564.000 639.000 207.000 22.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 564.000 638.000 207.000 22.000 38.000
Skattekostnad -127.000 -143.000 -46.000 -10.000 -9.000
Årsresultat 437.000 495.000 161.000 13.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 46.000 70.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.207.000 1.356.000 638.000 504.000 590.000
Sum eiendeler 1.333.000 1.402.000 708.000 505.000 591.000
Sum opptjent egenkapital 219.000 282.000 287.000 126.000 113.000
Sum egenkapital 259.000 322.000 327.000 166.000 153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.074.000 1.081.000 382.000 339.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 1.333.000 1.403.000 709.000 505.000 591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.162.000 4.795.000 4.386.000 3.986.000 3.917.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.162.000 4.795.000 4.386.000 3.986.000 3.917.000
Varekostnad -550.000 -461.000 -991.000 -1.183.000 -1.484.000
Lønninger -2.159.000 -1.940.000 -1.325.000 -976.000 -626.000
Avskrivning -56.000 -35.000 -35.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.834.000 -1.721.000 -1.828.000 -1.804.000 -1.769.000
Driftskostnader -4.599.000 -4.157.000 -4.179.000 -3.963.000 -3.879.000
Driftsresultat 564.000 639.000 207.000 22.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 437.000 495.000 161.000 13.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 35.000 69.000 0 0
Sum varige driftsmidler 109.000 35.000 69.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 12.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 126.000 46.000 70.000 1.000 1.000
Varebeholdning 42.000 108.000 84.000 101.000 74.000
Kundefordringer 161.000 175.000 231.000 52.000 397.000
Andre fordringer 42.000 50.000 35.000 40.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 963.000 1.024.000 288.000 312.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.207.000 1.356.000 638.000 504.000 590.000
Sum eiendeler 1.333.000 1.402.000 708.000 505.000 591.000
Sum opptjent egenkapital 219.000 282.000 287.000 126.000 113.000
Sum egenkapital 259.000 322.000 327.000 166.000 153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000
Leverandørgjeld 90.000 89.000 92.000 137.000 329.000
Betalbar skatt 127.000 143.000 46.000 11.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000 129.000 78.000 59.000 31.000
Utbytte -500.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 219.000 166.000 131.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 1.074.000 1.081.000 382.000 339.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 1.333.000 1.403.000 709.000 505.000 591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 275.000 256.000 165.000 154.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.7 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.5 1.2 1.2
Soliditet 19.4 23.0 46.1 32.9 25.9
Resultatgrad 10.9 13.3 4.7 0.6 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.1 3.4 1.2 2 2.9
Total kapitalrentabilitet 42.3 45.5 29.2 4.4 6.4
Signatur
17.03.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
ANTONSEN INGVILL EKEBERG
TILREM HANS-CHRISTIAN
BERG ELISABETH STØRKSON
BOLSET TONE
Prokurister
17.03.2015
To styremedlemmer i fellesskap
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex