Heiberg As
Juridisk navn:  Heiberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41543872
Holstadgutua 83 Holstadgutua 83 Fax: 61160280
2848 Skreia 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 994063111
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/19/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.72%
Resultat  
  
-69.11%
Egenkapital  
  
13.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.176.000 1.363.000 1.217.000 1.108.000 1.333.000
Resultat: 114.000 369.000 107.000 -184.000 371.000
Egenkapital: 946.000 832.000 463.000 356.000 540.000
Regnskap for  Heiberg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.176.000 1.363.000 1.217.000 1.108.000 1.333.000
Driftskostnader -1.052.000 -993.000 -1.096.000 -1.275.000 -946.000
Driftsresultat 125.000 370.000 122.000 -166.000 387.000
Finansinntekter 12.000 0 0 6.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -15.000 -18.000 -21.000
Finans -11.000 -1.000 -15.000 -18.000 -15.000
Resultat før skatt 114.000 369.000 107.000 -184.000 371.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 114.000 369.000 107.000 -184.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 659.000 794.000 673.000 739.000 858.000
Sum omløpsmidler 619.000 368.000 335.000 140.000 127.000
Sum eiendeler 1.278.000 1.162.000 1.008.000 879.000 985.000
Sum opptjent egenkapital 446.000 332.000 -37.000 -144.000 40.000
Sum egenkapital 946.000 832.000 463.000 356.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 332.000 330.000 545.000 522.000 445.000
Sum gjeld og egenkapital 1.278.000 1.162.000 1.008.000 878.000 985.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.141.000 1.225.000 1.217.000 1.108.000 1.097.000
Andre inntekter 35.000 138.000 0 0 237.000
Driftsinntekter 1.176.000 1.363.000 1.217.000 1.108.000 1.333.000
Varekostnad -168.000 -175.000 -176.000 -167.000 -236.000
Lønninger -22.000 -26.000 -186.000 -318.000 -82.000
Avskrivning -117.000 -108.000 -127.000 -120.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -745.000 -684.000 -607.000 -670.000 -486.000
Driftskostnader -1.052.000 -993.000 -1.096.000 -1.275.000 -946.000
Driftsresultat 125.000 370.000 122.000 -166.000 387.000
Finansinntekter 12.000 0 0 6.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -15.000 -18.000 -21.000
Finans -11.000 -1.000 -15.000 -18.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 114.000 369.000 107.000 -184.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 308.000 269.000 454.000 405.000 478.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 308.000 269.000 454.000 405.000 478.000
Sum finansielle anleggsmidler 352.000 525.000 219.000 334.000 381.000
Sum anleggsmidler 659.000 794.000 673.000 739.000 858.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 199.000 30.000 44.000 195.000 83.000
Andre fordringer 59.000 55.000 46.000 41.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 361.000 282.000 244.000 0 16.000
Sum omløpsmidler 619.000 368.000 335.000 140.000 127.000
Sum eiendeler 1.278.000 1.162.000 1.008.000 879.000 985.000
Sum opptjent egenkapital 446.000 332.000 -37.000 -144.000 40.000
Sum egenkapital 946.000 832.000 463.000 356.000 540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 41.000 39.000 84.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 18.000 135.000 15.000 16.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 271.000 271.000 370.000 424.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 332.000 330.000 545.000 522.000 445.000
Sum gjeld og egenkapital 1.278.000 1.162.000 1.008.000 878.000 985.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 38.000 -210.000 -382.000 -318.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.1 0.6 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.1 0.6 0.3 0.3
Soliditet 74.0 71.6 45.9 40.5 54.8
Resultatgrad 10.6 27.1 1 2
Rentedekningsgrad 11.4 28.5 8.1 -9.2 18.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 1.2 1.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 9.8 32.9 12.1 -18.9 39.9
Signatur
10.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex