Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heiberg As
Juridisk navn:  Heiberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41543872
Holstadgutua 83 Holstadgutua 83 Fax: 61160280
2848 Skreia 2848 Skreia
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 994063111
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/19/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12%
Resultat  
  
244.86%
Egenkapital  
  
79.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.363.000 1.217.000 1.108.000 1.333.000 1.387.000
Resultat: 369.000 107.000 -184.000 371.000 73.000
Egenkapital: 832.000 463.000 356.000 540.000 169.000
Regnskap for  Heiberg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.363.000 1.217.000 1.108.000 1.333.000 1.387.000
Driftskostnader -993.000 -1.096.000 -1.275.000 -946.000 -1.284.000
Driftsresultat 370.000 122.000 -166.000 387.000 103.000
Finansinntekter 12.000 0 0 6.000 0
Finanskostnader -13.000 -15.000 -18.000 -21.000 -29.000
Finans -1.000 -15.000 -18.000 -15.000 -29.000
Resultat før skatt 369.000 107.000 -184.000 371.000 73.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 369.000 107.000 -184.000 371.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 794.000 673.000 739.000 858.000 629.000
Sum omløpsmidler 368.000 335.000 140.000 127.000 72.000
Sum eiendeler 1.162.000 1.008.000 879.000 985.000 701.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 -37.000 -144.000 40.000 -331.000
Sum egenkapital 832.000 463.000 356.000 540.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 545.000 522.000 445.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 1.162.000 1.008.000 878.000 985.000 700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.225.000 1.217.000 1.108.000 1.097.000 665.000
Andre inntekter 138.000 0 0 237.000 722.000
Driftsinntekter 1.363.000 1.217.000 1.108.000 1.333.000 1.387.000
Varekostnad -175.000 -176.000 -167.000 -236.000 -107.000
Lønninger -26.000 -186.000 -318.000 -82.000 -472.000
Avskrivning -108.000 -127.000 -120.000 -142.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -684.000 -607.000 -670.000 -486.000 -513.000
Driftskostnader -993.000 -1.096.000 -1.275.000 -946.000 -1.284.000
Driftsresultat 370.000 122.000 -166.000 387.000 103.000
Finansinntekter 12.000 0 0 6.000 0
Finanskostnader -13.000 -15.000 -18.000 -21.000 -29.000
Finans -1.000 -15.000 -18.000 -15.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 369.000 107.000 -184.000 371.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 269.000 454.000 405.000 478.000 519.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 269.000 454.000 405.000 478.000 519.000
Sum finansielle anleggsmidler 525.000 219.000 334.000 381.000 109.000
Sum anleggsmidler 794.000 673.000 739.000 858.000 629.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 44.000 195.000 83.000 10.000
Andre fordringer 55.000 46.000 41.000 28.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 244.000 0 16.000 28.000
Sum omløpsmidler 368.000 335.000 140.000 127.000 72.000
Sum eiendeler 1.162.000 1.008.000 879.000 985.000 701.000
Sum opptjent egenkapital 332.000 -37.000 -144.000 40.000 -331.000
Sum egenkapital 832.000 463.000 356.000 540.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 234.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000
Leverandørgjeld 41.000 39.000 84.000 28.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 135.000 15.000 16.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 271.000 370.000 424.000 400.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 545.000 522.000 445.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 1.162.000 1.008.000 878.000 985.000 700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000 -210.000 -382.000 -318.000 -449.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.6 0.3 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 0.3 0.3 0.1
Soliditet 71.6 45.9 40.5 54.8 24.1
Resultatgrad 27.1 1 2 7.4
Rentedekningsgrad 28.5 8.1 -9.2 18.4 3.6
Gjeldsgrad 0.4 1.2 1.5 0.8 3.1
Total kapitalrentabilitet 32.9 12.1 -18.9 39.9 14.7
Signatur
10.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex