Heidi Ihlen AS
Juridisk navn:  Heidi Ihlen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22434360
Kirkeveien 7A Parkveien 62 Fax:
1363 Høvik 254 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991659595
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/27/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 4 You Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.8%
Resultat  
  
-37.45%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 681.000 790.000 919.000 1.324.000 1.277.000
Resultat: 152.000 243.000 393.000 423.000 389.000
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Heidi Ihlen AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 681.000 790.000 919.000 1.324.000 1.277.000
Driftskostnader -534.000 -547.000 -535.000 -909.000 -895.000
Driftsresultat 147.000 242.000 384.000 414.000 382.000
Finansinntekter 7.000 6.000 9.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 9.000 6.000
Finans 5.000 1.000 9.000 9.000 6.000
Resultat før skatt 152.000 243.000 393.000 423.000 389.000
Skattekostnad -33.000 -54.000 -86.000 -93.000 -89.000
Årsresultat 118.000 190.000 306.000 330.000 299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 21.000
Sum omløpsmidler 76.000 457.000 568.000 637.000 597.000
Sum eiendeler 76.000 457.000 581.000 653.000 618.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -24.000 357.000 481.000 553.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 457.000 581.000 653.000 618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 681.000 790.000 919.000 1.324.000 1.277.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 681.000 790.000 919.000 1.324.000 1.277.000
Varekostnad -1.000 0
Lønninger -378.000 -381.000 -356.000 -667.000 -659.000
Avskrivning -13.000 -3.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -153.000 -176.000 -237.000 -231.000
Driftskostnader -534.000 -547.000 -535.000 -909.000 -895.000
Driftsresultat 147.000 242.000 384.000 414.000 382.000
Finansinntekter 7.000 6.000 9.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 9.000 6.000
Finans 5.000 1.000 9.000 9.000 6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -190.000 -306.000 -330.000 -299.000
Årsresultat 118.000 190.000 306.000 330.000 299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 13.000 16.000 21.000
Sum Immatrielle midler 13.000 16.000 21.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 21.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 12.000 60.000 0 44.000
Andre fordringer 301.000 418.000 426.000 423.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 64.000 96.000 150.000 210.000 130.000
Sum omløpsmidler 76.000 457.000 568.000 637.000 597.000
Sum eiendeler 76.000 457.000 581.000 653.000 618.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 1.000
Betalbar skatt 33.000 54.000 86.000 93.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 50.000 36.000 48.000 45.000
Utbytte -190.000 -306.000 -330.000 -299.000
Annen kortsiktig gjeld -222.000 55.000 52.000 83.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld -24.000 357.000 481.000 553.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 76.000 457.000 581.000 653.000 618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 100.000 87.000 84.000 79.000
Likviditetsgrad 1 -3.2 1.3 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 -3.2 1.3 1.2 1.2 1.2
Soliditet 131.6 21.9 17.2 15.3 16.2
Resultatgrad 21.6 30.6 41.8 31.3 29.9
Rentedekningsgrad 73.5 48.4 -63.7
Gjeldsgrad -0.2 3.6 4.8 5.5 5.2
Total kapitalrentabilitet 202.6 54.3 67.6 63.4 61.8
Signatur
07.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2011
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex