Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heimen Ll Husflitsutsal
Juridisk navn:  Heimen Ll Husflitsutsal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23214200
Arbeidergata 1 Arbeidergata 1 Fax: 23214221
0159 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912565475
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 10/21/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.71%
Resultat  
  
168.83%
Egenkapital  
  
1.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 35.635.000 35.384.000 38.627.000 37.284.000 36.816.000
Resultat: 2.027.000 754.000 249.000 -1.016.000 -467.000
Egenkapital: 7.007.000 6.934.000 6.924.000 5.867.000 6.627.000
Regnskap for  Heimen Ll Husflitsutsal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 35.635.000 35.384.000 38.627.000 37.284.000 36.816.000
Driftskostnader -33.521.000 -34.574.000 -38.299.000 -38.264.000 -37.240.000
Driftsresultat 2.114.000 810.000 328.000 -980.000 -423.000
Finansinntekter 83.000 110.000 96.000 109.000 107.000
Finanskostnader -170.000 -166.000 -173.000 -145.000 -149.000
Finans -87.000 -56.000 -77.000 -36.000 -42.000
Resultat før skatt 2.027.000 754.000 249.000 -1.016.000 -467.000
Skattekostnad -443.000 -149.000 -50.000 0 149.000
Årsresultat 1.583.000 605.000 199.000 -761.000 -317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.933.000 2.700.000 2.532.000 2.224.000 2.037.000
Sum omløpsmidler 15.799.000 16.020.000 16.793.000 16.195.000 15.552.000
Sum eiendeler 18.732.000 18.720.000 19.325.000 18.419.000 17.589.000
Sum opptjent egenkapital 3.421.000 3.348.000 3.338.000 3.138.000 3.899.000
Sum egenkapital 7.007.000 6.934.000 6.924.000 5.867.000 6.627.000
Sum langsiktig gjeld 4.319.000 330.000 358.000 37.000 293.000
Sum kortsiktig gjeld 7.405.000 11.456.000 12.043.000 12.515.000 10.669.000
Sum gjeld og egenkapital 18.731.000 18.720.000 19.325.000 18.418.000 17.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.635.000 35.384.000 38.627.000 37.284.000 36.816.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.635.000 35.384.000 38.627.000 37.284.000 36.816.000
Varekostnad -14.963.000 -15.645.000 -16.914.000 -15.720.000 -16.262.000
Lønninger -11.059.000 -11.512.000 -13.722.000 -15.349.000 -13.774.000
Avskrivning -213.000 -200.000 -155.000 -126.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.286.000 -7.217.000 -7.508.000 -7.069.000 -7.101.000
Driftskostnader -33.521.000 -34.574.000 -38.299.000 -38.264.000 -37.240.000
Driftsresultat 2.114.000 810.000 328.000 -980.000 -423.000
Finansinntekter 83.000 110.000 96.000 109.000 107.000
Finanskostnader -170.000 -166.000 -173.000 -145.000 -149.000
Finans -87.000 -56.000 -77.000 -36.000 -42.000
Konsernbidrag 0 -595.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.583.000 605.000 199.000 -761.000 -317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 269.000 163.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 359.000 352.000 314.000 207.000
Sum varige driftsmidler 640.000 521.000 352.000 314.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.293.000 2.179.000 2.180.000 1.909.000 1.829.000
Sum anleggsmidler 2.933.000 2.700.000 2.532.000 2.224.000 2.037.000
Varebeholdning 11.930.000 11.219.000 10.946.000 11.463.000 11.147.000
Kundefordringer 223.000 629.000 690.000 584.000 260.000
Andre fordringer 3.223.000 3.756.000 4.726.000 3.553.000 3.564.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 423.000 415.000 431.000 596.000 581.000
Sum omløpsmidler 15.799.000 16.020.000 16.793.000 16.195.000 15.552.000
Sum eiendeler 18.732.000 18.720.000 19.325.000 18.419.000 17.589.000
Sum opptjent egenkapital 3.421.000 3.348.000 3.338.000 3.138.000 3.899.000
Sum egenkapital 7.007.000 6.934.000 6.924.000 5.867.000 6.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 347.000 330.000 358.000 37.000 293.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.264.000 5.703.000 4.889.000 3.653.000
Sum langsiktig gjeld 4.319.000 330.000 358.000 37.000 293.000
Leverandørgjeld 1.055.000 1.238.000 1.679.000 2.092.000 1.536.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.472.000 1.537.000 1.524.000 1.656.000 1.953.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.878.000 3.416.000 3.136.000 3.877.000 3.527.000
Sum kortsiktig gjeld 7.405.000 11.456.000 12.043.000 12.515.000 10.669.000
Sum gjeld og egenkapital 18.731.000 18.720.000 19.325.000 18.418.000 17.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.394.000 4.564.000 4.750.000 3.680.000 4.883.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.4 1.4 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5
Soliditet 37.4 3 35.8 31.9 37.7
Resultatgrad 5.9 2.3 0.8 -2.6 -1.1
Rentedekningsgrad 12.4 4.9 1.9 -6.8 -2.1
Gjeldsgrad 1.7 1.7 1.8 2.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 11.7 4.9 2.2 -4.7 -1.8
Signatur
02.10.2020
TO STYREMEDLEMMER SAMAN. DERSOM DET ER EINESTYRE, BIND
STYREFORMANNEN LUTLAGET.
Prokurister
02.10.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex